Härkä 2021-2022

Härkä 2021-2022


Härän uusikuu aloittaa heille myös koko vuoden mittaisen syklin, jonka energiat värittävät tuota aikaa. Uranus on ollut merkissäsi jo 3 vuotta joten tapahtumien elävyys on jo käynyt tutuksi. Sopeutuminen muutoksiin voi tosin vaatia kiinteältä Härän merkiltä aikaa.

Saat merkissäsi olevaan uuteen kuuhun hyvän tukienergian Plutolta ja myös Neptunukselta. Saat paljon ulkopuolista tukea ja voimaa tekemiseen. Jos teet luovaa työtä niin siihen kannattaa nyt panostaa, koska kykenet nyt kavanoimaan voimaasi ulospäin nimenomaan luovuuden ja mielikuvituksen loihtimien visioiden kautta. Voit olla osa ryhmää joka tyoskentelee luovan projektin parissa.

Marsin ja Uranuksen suotuisa suhde voi olla tukena käydä läpi muutosprosesseja joita voi tulla itsestä riippumattomista tekijöistä käsin. Voit jakaa tunteitasi nyt helpommin läheistesi kautta. Se voi yllättääkin kanssaihmisiä, jos tavallisesti et jaa sisintäsi helposti.

Tuleva vuosi keskittää huomiotasi tavallista enemmän ihmissuhteisiin. Kumppanisi kautta voi tulla elämääsi uusia yllättäviäkin asioita.

Yhteiset resurssit vaativat vielä selvitystyötä ja niihin liittyvät yhteydenotot voivat aiheuttaa jännitteitä mutta ei välttämättä negatiivisia, voit saada lisävirtaa asioiden hoitamisen tuomasta onnistumisesta.

Omien varojen suhteen luot uusia suhteita ja hankintalähteitä. Varat ovat vakaalla pohjalla. Voit ottaa myös oman kehon hoitamisen velvollisuus asiaksi.

Varojen hoito vaatiikin heti kesän alussa toimenpiteitä. Jokin aiemmin kesken jäänyt asia palaa käsittelyyn ja pitää nyt hoitaa loppuun. Asiaan voi liittyä tunnekysymyksiä, jotka voivat ilmetä erilaisina kiistoina ja oikuttelukohtauksina, mutta niihin ei kannata reagoida.

Heinäkuun energiat nostavat pintaan tunteita. Mihin ne johdattavat riippuu kunkin omasta tavasta olla yhteydessa omiin tunteisiin. Jos yhteys ei ole toimiva niin aika voi nostaa esiin oikuttelevan ja hermostuneen Härän. Parhaimmillaan hän ilmaisee hyvinkin luovasti omia tunteitaan ja suhteet voivat olla hyvin intohimoisia.

Elokuu tuo uusia ideoita Härän luovaan alueeseen. Jokin aiemmin hylätty ajatus tai pyrkimys nousee esille ja siihen tekisi mieli nyt tarttua. Tämä on osa Härän muuttumisleikkiä ja kaikkeen uuteen tulisi nyt suhtautua ennakkoluulottomasti. Ihmissuhteissa ei kannata nyt tarttua mihin tahansa. Tämä on aikaa jolloin tehtävät ratkaisut vaikuttavat loppuvuoden kulkuun.

Syyskuun energiat ovatkin jo maadoitetummat. Mars ja Pluto antavat hyvää tukea kaikelle konkreettiselle tekemiselle. Nyt kannattaa tarttua toimeen.

Ideat mitä syntyvät vaativat tosin hiukan kehittelyä, mutta mielikuvitus on voimissaan. Jos nyt lähdetään väärille urille niin parin viikon kuluttua se paljastuu.

Lokakuu nostaa esille jonkin menneen asian työelämässä tai terveyden suhteen. Voi myös olla jokin omiin kehitysprojekteihin liittyvä huomionosoitus joka nyt tulee osaksesi.

Marraskuu on Härille aikaa jolloin vuoden keskeinen teema saa täyttymyksensä ja puhkeaa kukkaan. Tänä aikana tulee tavalla tai toisella esille vuoden aikomukset. Loppuvuosi on palautumisen aikaa jolloin jaetaan omaa osaamista ja luovutaan asioista.

Tämä aikaa nostaa sinut esille yllättävälläkin tavalla jota muut eivät ole ennen nähneet. ja osanneet odottaa.

Joulukuun energiat tuovat päätökseen yhteisiin resursseihin liittyviä asioita ja pian myös kuunsolmuakseli tulee merkkiisi ja yleinen ilmapiiri tuo esille itsellesi ominaista laatua ja tunnet taas viihtyväsi paremmin suhteessa muihin.

Tammikuulla oma planeettasi Venus alkaa perääntymisvaiheen 40 vrk ajaksi. Tämä on aikaa jolloin tarkastellaan uudelleen omia arvoja ja ehkä päivitetään niitä jos tarvis. Saat tähän alkuun voimakkaita signaaleja että varmasti olet tietoinen tästä tarpeesta.

Helmikuu nostaa esille vastuullisia tehtäviä julkisen identiteetin puitteissa. Tämä voi koskea myös perheestä vastuun ottamista. Tehtävä on sellainen että se haastaa sinua toimimaan toisin kuin olet tottunut. Saat kuitenkin tukea tehtävään muilta joten tuulta päin vain.

Maaliskuun energiat ovatkin melko suotuisat. Ystävä- ja ryhmätoiminta voi tuoda paljon sosiaalista toimintaa elämääsi ja muiden tuki ja arvostus on mahtavaa. Tämä on hyvää aikaa luoda visioita tulevaa kautta varten ja jakaa omaa tietoa eteenpäin. Se otetaan nyt vastaan.

Huhtikuu saattaa päätökseen Härän syklin ja tämä on aikaa suuntautua tulevaan sykliin ideoiden tasolla. Olet hyvin idearikkaalla mielellä ja nyt kannattaakin laittaa talteen kaikki lennokkaatkin oivallukset ja ajatukset joita päähän pälkähtää.