Jousimies 2021

Jousimies 2021


Jousimiehen uusi vuosi alkaa vauhdilla ja toimintaenergialla, joka on värittämässä koko vuotta. Kulunut vuosi on voinut vaatia tavallista enemmän omien voimavarojen käyttöä ja sama jatkuu tulevanakin vuotena. Ammatilliset kyvyt ja lahjat on voitu kyseenalaistaa ja on voitu tulla tilanteeseen, jossa uudelleenkoulutus ja ammatinvaihto voi tulla kyseeseen.

Jousimies kaipaa ennenkaikkea vapautta tehdä asioita omalla tavallaan ja aikataululla ja hän valitsee helposti yrittäjyyden. Oman yrityksen käynnistäminen voi tulla ajankohtaiseksi. 
Uravalinta on tärkeä ja sen tulisi käsittää jotain luovaa tekemistä missä voi käyttää mielikuvitusta vapaasti. On myös hyvä karsia sellaisia haaveita, jotka pohjautuvat epätodellisiin odotuksiin. Taide- ja kulttuurin eri toiminnot ovat hyviä suuntauksia. 
Jokin jo aikaisemmin hylätty idea voi nousta esiin ja saada tulta alleen.

Alkuvuosi on heti muutosaltista aikaa ja kannattaakin heti laittaa suunnitelmia vireille ja etsiä yhteistyökumppaneita. Joulukuun ajan Venus on merkissäsi, joten vetovoimasi on hyvässä iskussa.

Tammikuulla Jousimiehen kommunikointi- ja viestihuone tulee aktiiviseksi. Olet jo jonkin aikaa työssä opetellut uudenlaisia tekniikoita ja nyt tämä oppi laajenee ja kykenet ehkä ohjaamaan sitä myös muille. Virtuaaliset toiminnot voivat olla esillä tavallista enemmän.

Helmikuussa kommunikaatio- ja viestintä toiminnot ovat entistä korostuneemmassa asemassa. Voit toimia osana tiimiä, joka toimii viestintäteknologian parissa. Työtä on paljon, mutta se on mielekästä ja innoittavaa.

Maaliskuun astrologinen ilmasto on hyvin herkkää, mutta voimakasta. Jos toimit luovalla alalla nyt olisi hyvä aika julkistaa omia töitä. Luovuus voi olla hyvin tuottavaa. Koti voi toimia luovan työn keskuksena. Myös jokin terapiatyö, jossa luovuus on mukana on hyvässä valossa nyt. 
Nyt on aika myös tarkistaa suunnitelmat, onko suunta oikea vai pitääkö jotain muuttaa?

Huhtikuun energiat ovat tulienergialla ladatut. Rajoitukset jäävät pikkuhiljaa taa ja uutta yrittämisen fiilistä on esillä joka alueella. Tämä saa kevään uusiutumiseen pyrkivät energiat virtaamaan voimakkaina ja kauan padoksissa olleet kanavat voivat aueta voimalla. Jousimiehen rakkautta ja romantiikkaa kaipaava alue on aktiivinen ja voi johtaa kohtaamaan uusia ihastuksia.  Sosiaalisia kontakteja luodaan ja pieniä matkojakin voi olla tiedossa.

Toukokuu tuo Venuksen näkyviin iltatähtenä näkyen lännessä auringon laskun jälkeen. Tämä voi näkyä myös Jousimiehen kumppanuus suhteissa uusiutumisena. Uusia ystävyyssuhteita voi myös syntyä ehkä yhteisten työprojektien myötä. 
Täysikuu (pimennys) toukokuun lopulla on merkissäsi ja voi tarkoittaa että merkittävän kumppanuuden kautta löydät itsestäsi myös uusia puolia. 
Omat ja yhteiset varat vaativat toimia, joissa voi olla ulkopuolinen varainhoitaja. Työpaikan talousasiat voivat myös olla tarkastelun kohteena ja vaikuttaa omaan asemaasi.

Kesäkuulla uusikuu (pimennys) on Kaksosissa, kumppanuuden alueella. Perääntyvä Merkurius mukana. Kumppani, ystävä, asiakas on merkittävässä roolissa kesällä. Suhde voi olla mietinnän kohteena, miten edetään, tai lämmitellään vanhaa suhdetta uuteen kuosiin. Ehkä viisainta on miettiä ensin kunnolla. Nyt on hyvä aika tarkastella itseä toisen kautta ja nähdä ja kuulla mitä peili viestii.  Talousasiat ovat vielä käsittelyvaiheessa.

Heinäkuu tuo uusia ratkaisuja talouteen ja varallisuuteen. Työssä on jo jonkin aikaa ollut muutoksia ilmassa ja nyt voi tapahtua jokin käänne joka voi johtaa työpaikan vaihdokseen tai aivan uuden ammattialan löytymiseen. Voi myös olla että työssä otetaan käyttöön uutta tekniikkaa ehkä sinun toimestasi.

Elokuussa on aika avartaa maailmankuvaa. Voit matkustaa, opiskella, julkaista jonkin teoksen tai esiintyä, opettaa. Tekemisen taustalla on jokin velvoittava tehtävä. Se miten tehtävistä suoriudut voi yllättää muut ja voit saada julkista tunnustusta tehdystä työstä.

Syyskuussa nousee esiin kriittinen tarkastelu omaa tekemistä kohtaan. Jokin haave tai toteutumaton unelma voi nousta esiin muistoista ja voi tehdä tyytymättömäksi nykyiseen olemiseen. Tätä kannattaa pohtia esim. ystävien kanssa perusteellisesti ettei tee virhearvioita hetken mielijohteesta.

Lokakuu korostaa yhdessä tekemisen tärkeyttä. Voit aloittaa jonkin jo aiemmin kesken jääneen harrastuksen jossa toimitaan ryhmässä. Koet myös tarvetta tarkastella mennyttä vuotta syvällisemmin, onko kaikki mennyt niin kuin oli suunniteltu?

Marraskuussa alkaa Jousimiehen vuoden viimeinen vaihe ja nyt on aika tehdä inventaario, mitä jäi käteen ja mistä voi luopua? Nyt on myös hyvä aika visualisoida tulevaa kautta, mitä haluaa sinne ottaa mukaan tästä vuodesta.