Kauris 2021

Kauriin vuosi 2021


Kauris on ollut varsinkin viimeisen vuoden aikana valtavan muutosenergian polttopisteessä. Prosessi on tapahtunut pinnan alla, joten sen ilmentämät tapahtumat pääsevät esille vasta parin seuraavan vuoden aikana. Tämä vuosi nostaa esille viestinnän ja kommunikaaation kautta merkittävää edistystä. Lähiympäristön suhteet ja perheyhteisö ovat tavallista enemmän esillä ja niiden kautta voit oppia lisää itsestäsi ja laajentaa minäkuvaasi. 

Luova toiminta voi myös vaatia ilmentämistään työn kautta ja se voi johtaa uudenlaiseen ammatinvalintaan.

Tammikuu antaa voimakkaan alkusysäyksen jonkin piilossa olleen lahjan esille tuloon, joka saa Kauriin näyttäytymään aivan uudessa valossa vetovoimaisena ja rohkeana. Energiat ovat melko jännitteiset ja saatat itsekin hämmästyä omaa voimaasi, mutta nyt on aika olla ennakkoluuloton ja rohkea tilaisuuden tullen. Tämä aika voi avata aivan uuden sivun elämässäsi.

Helmikuussa Kauris keskittyy hoitamaan omia varojaan, joihin liittykin paljon erilaisia näkökohtia ja paljon keskusteltavaa ja viestittävää. Jotain asia voi nousta menneestä uudelleenkäsittelyyn. Asioiden moninaisuus voi nostaa stressitasoja ja hermojännitystä.

Maaliskuu tuo harmonisempaa olosuhdetta Kauriin elämään. Kodin ihmissuhteet tuovat rauhaa ja renotutusta, mutta toisaalta voi nostaa nostalgisia muistoja esille, jotka liikuttavat tunteita.

Huhtikuu nostaa esille kodin ja perheen parissa uusia suhdekiemuroita, jossa voi esiintyä mustasukkaisuutta tai muuta omistushalua.Kevään lisääntyvä valoisuus virkistää intohimoisia  tunteita ja jos niiden kohde ei ole kaikille osapuolille sopiva, voidaan käydä kipakkaakin keskustelua. 
Aika voi vaatia uhrinsa. Jos Kauris on kauan joutunut peittämään tunteensa niin nyt on aika tuulettaa ja avata ovet romantiikalle ja luovalle toiminnalle.

Toukokuulla voi jo nähdä selkeämmin mihin suuntaan tulisi edetä. Työ tarjoaa ehkä kollegojen avulla tilaisuuden käsitellä mahdollisia uusia näkökulmia ja miten niihin tulisi suhtautua. 
Kuunpimennys kuun lopulla nostaa esille omia alitajuisia viestejä, jotka voivat ohjata oikeaan suuntaan.

Kesäkuu nostaa esille työhön liityyvää asiaa ehkä ihmissuhteiden kautta, joilla on suuri merkitys oman suunnan löytymiseen. Marsin vastakkaisuus Plutolle voi nostaa jännityslukemia ja tunteet voivat purkautua voimakkaasti sopivan tilaisuuden tullen.

Heinäkuu on Kauriille vaihe jolloin vuosi on puolessa ja ihmissuhteet ja niiden kautta tulevat tapahtumat nousevat esille. Tässä vaiheessa omat pyrkimykset tulisi sopeuttaa muiden vastaaviin ja yrittää etsiä tasapaino niiden välille. Nyt on hyvä aika kommunikoida tahojen kanssa jotka ovat omassa vaikutuspiirissä, sieltä voi saada hyvää ohjeistusta seuraaviin askeleisiin. 
Tarve ilmaista itseä voi olla voimakasta tänä aikana ja tilaisuuksia tähän voi tulla yhteisön ja ystävien järjestämien tapahtumien kautta.

Elokuu tuo uusia näkökulmia hoitaa yhteisiä varoja. Ehkä mietit varojen sijoittamista tai laina-asiat puhuttavat. Voit tarvita asiantuntijan neuvoja asioiden hoidossa. Kaikki neuvot kannattaa nyt puntaroida ajan kanssa. Elokuussa on 2 täysikuuta Vesimiehen merkissä, joten omien varojen suhteen on tapahtumarikas syyskesä. Omiin varoihin luetaan niin fyysiset, psyykkiset kuin henkisetkin asiat. Kyse ei aina ole pelkästään materiasta vaan myös suhteesta omiin arvoihin, mikä tuo itselle hyvinvointia. 
Materian kautta realisoituu se mihin uskomme ja minkä koemme mielekkääksi. Materian kautta myös viestimme muille arvojamme. Jos koemme että omistamamme tavarat tuovat meille arvostusta ja onnellisuutta niin silloin tartumme kiinni materiaan kaikin keinoin. Saturnus Kauriin arvohuoneessa nostaa esille tätä teemaa parin vuoden ajan ja tämä kuukausi on siksi tärkeä elää tietoisuus avoinna kun huoneen asioita näytetään kosmisessa valossa.

Syyskuu nostaa esille tarpeen tarkastella omaa osaamistaan ja etsiä uutta tietoa ehkä opiskelun tai uuteen kulttuuriin tutustumisen kautta. Työn ja ammatillisten pyrkimysten kautta onnistumista ja huomiota on mahdollisuus saada tänä aikana. Kuukausi voi nostaa esille myös omiin asenteisiin ja mielipiteisiin liittyviä harhoja jotka nyt paljastuvat.

Lokakuu on aikaa jolloin tämän vuoden pyrkimykset nähdään isommassa mittakaavassa ja voidaan arvioida niiden merkitystä, mitä on saavutettu ja onko toiminta ollut kannattavaa. Voit olla melko anteliaalla päällä ystävien suhteen jos koet että on varaa hiukan irroitella. 
Kodin ja ammatin vaatimusten yhteensovittaminen voi tuottaa paineita, joiden ratkaiseminen vaatii oman voiman esille tuomista.

Marraskuu keskittää energioita yhdessä tekemiseen ja yhteisön asioiden hoitamiseen. Jokin uusi aloitus voi olla sillä alueella. Tämä liittyy myös aeimmin käsiteltyyn omien varojen hoitamiseen. Uusi vastuullinen tehtävä voi yllättäen tulla kohdalle, johon kannattaa tarttua.

Joulukuu tuo voimakasta muutosenergiaa Jousimiehen auringonpimennyksen muodossa. Voi olla että nyt Kauris pääsee todenteolla näyttämään omat salaiset kykynsä. Ehkä jo kauan salaa haaveiltu asia saa nyt mahdollisuuden toetutua. Nyt kannattaa olla rohkea ja uskaltaa heittäytyä tuntemattomaan. Kauris yleensä kaipaa selvää organisaatiota ja rajoja toimiakseen, mutta nyt siihen ei ole mahdollisuutta. Pitää vain uskoa ja luottaa. 
Tämä on lisäksi vaihe jolloin suuntaudutaan tulevaisuuteen ja päästetään irti menneestä.
Vuosi 2022 onkin sitten Venuksen uusiutumisen vuosi Kauriin merkissä 19 kk ajan, joka tuo Kauriit suosion valokeilaan tavalla tai toisella!