Neitsyt 2021

           Neitsyen vuosi 2020-2021

Neitsyen tulevan kauden pääteema on yhteistyö. Koet että yhdessä toimien voidaan saavuttaa paras tulos niin muiden kuin itsenkin kannalta. Koska Neitsyt tavallisesti omaa hyvät organisointitaidot voit saavuttaa näillä kyvyillä luottamusta ryhmässä ja nousta johtajan asemaan, jos kykenet voittamaan luontaisen epävarmuuden.

Neptunuksen vastakkaisuus lisää kykyä luoda visioita, jotka ruokkivat luovuutta. Mielikuvitusmaailma voi olla hyvin puoleensavetävä ja Neitsyen pitääkin varoa ettei se nielaise kokonaan mukaansa.

Kuunsolmut Jousimies/Kaksonen akselilla tuo esiin ristiriidan mielipiteen muodostamisen suhteen. Erilaiset filosofiset tai uskonnolliset kysymykset ja varhain opittu asennoituminen tiettyihin asioihin ja arvojen muodostumiseen voi herättää pohdintaa. Voit kokea tarvetta ottaa lähemmin selvää erilaisista uskomuksista ja pyrkiä jakamaan oppimaasi muillekin. Varo ennakkoluuloja ja itsepäisiä uskomuksia ja yritä löytää objektiivinen katsantokanta. Asenne kohtaan materia/henkisyys on tässä eräs teema joka voi nostattaa vaikuttavia mielipiteitä esille.

Alasolmun hallitsija Jupiter on tiukassa ryhmässä Pluton ja Saturnuksen kanssa, jossa vanhoillisuus on arvossaan. Kauan vallassa olleet auktoriteetit yrittävät pitää vallastaan kiinni kaikin tavoin ja tämä näkyy määrätynlaisena asenteellisuutena, johon tulisi saada uusia näkemyksiä jotka auttaisivat näkemään asioita hengellisestä näkökulmasta (yläsolmun hallitsija Merkurius Vaa´assa). Yrität tasapainoilla erilaisten mielipiteiden välillä ja löytää kaikesta jonkin kompromissin. Et ole ensimmäisenä kertomassa muille mielipiteitäsi vaan punnitset tarkkaan sanomasi ennen ulostuloa.

Mars on tänä vuonna perääntyvänä omassa merkissään. Se merkitsee hiukan hillitympää versiota muutoin hyvin aloitteellisesta toiomintaenergian lähteestä. Työ- ja terveysasioissa voi tulla uudelleenjärjestelyjä. Joudut sopeuttamaan toimintaasi yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä voi olla turhauttavaa ja voi aiheuttaa terveyspulmia, jos vain yrität puskea esiin omalla voimalla ja asenteella.

Venus Leijonassa keskitaivaalla voi tuoda uusia tilaisuuksia ammattielämässä ja tämä voi merkitä käännettä myös ihmissuhteissa. 

Lokakuulla Merkurius perääntyy ja aloittaa uuden vaiheen Skorpionin merkissä ja vaikuttaa Neitsyen viestinnän, oppimisen ja lähiympäristön kontaktien alueella, jossa on odotettavissa uudelleen-järjestelyyn viittaavia tapahtumia.

Venus omassa merkissäsi tuo persoonaasi vetovoimaisuutta, joten käytä kuukausi eduksesi ja tuo esille osaamistasi, loppukuu palkitsee.

Marraskuun toinen viikko voi ilmetä jännitteisenä työelämässä. Aloitteellisuutesi huomataan ja se voi tuoda suosiota ja lisätyötä. Voit myös joutua puolustamaan asemaasi ja mahdollista johtajuutta. Nyt kannattaa kuitenkin olla diplomaattinen, koska voit tarvita kaikkia suhteitasi yhteistyökuvioissa vuoden edetessä. Marraskuun uusikuu aloittaa uuden vaiheen jossa sinulla on merittävä rooli asiantuntijana.

Joulukuu tuo eteesi mahdollisuuden jonkin menneisyyteen tai peräti juuriisi liittyvän projektin suhteen. Tämä voi tuoda joitain etuja mukanaan ja profiilin korotusta. Tällä tapahtumalla on kauaskantoisia seurauksia, joten mieti tarkkaan tarjouksen merkitys. Tämä tapahtuma voi luoda jännitteitä haasteen muodossa. Voit epäröidä tarttua tilaisuuteen koska pelkäät epäonnistumista.

Tammikuu voi tuoda työtä kotiin etäyhteyksien muodossa. Voit myös luoda uusia merkittäviä yhteyksiä, joiden avulla voit jakaa omaa työtaakkaasi. Loppukuu osoittaa että uudet yhteydet ovat hyödyksi.

Helmikuulla voit joutua ottamaan kritiikkiä vastaan, joka ohjaa sinua sovittamaan oma toiminta muiden kanssa tasapainoon. Työhuoneessa on erilaisia tapoja ja tekniikoita tarjolla, joiden omaksuminen on nyt edessä. Merkurius peruuttelee Vesimiehen merkissä, joten koulutusta on taas tarjolla ja se voi olla verkon kautta tapahtuvaa tällä kertaa.

Maaliskuu on aika jolloin Neitsyen vuosi tulee kulminaatiopisteeseen, jossa syksyllä alkanut projekti pitäisi esitellä julkisesti. Tällöin on Venus ja Neptunus yhtymässä Kaloissa syntyvään uuteen kuuhun.

Tässä syntyy valtava mahdollisuus ilmaista universaalia rakkautta luovan toiminnan kautta. Neitsyt on esim. mukana jossain projektissa joka on nyt tullut esityskuntoon ja herättää suuria tunteita. 

Venus on tullut vaiheeseen jossa se on Auringon takana ja tekee maaliskuun lopulla yhtymää siihen Oinaassa. Tämä tapahtuma on Neitsyen yhteisten resurssien sektorilla ja voi merkitä rohkeutta ilmaista omia tarpeitaan muille ja olla tavallista aloitteellisempi.

Huhtikuulla energiat pursuavat uudenkuun syntyessä Oinaassa yhtymässä Venukseen. Neitsyen vuodessa on se vaihe kun oma tahto tulisi asettaa yhteyteen kollektiivin kanssa. Tämä voi olla intohimoista aikaa, kun joudut puolustamaan omaa näkemystäsi muille. Kommunikointi voi olla kiivasta ja manipuloivaakin. Tässä punnitaan rohkeutta osata tehdä kompromissi ja luopua oman egon pullistelusta.

Toukokuu tuo mukanaan Venuksen iltataivaalle Härän merkissä. Se alkaa matkan kohti uudistumisvaihetta. Uusikuu Härässä tarjoaa olosuhteet joissa voit toimia rakentavasti ja huomaat onnistuneesi antamaan yhteiseen hyvään jotain arvokasta.

Loppukuusta Merkurius ottaa taas peruutusvaihteen käyttöön ja palauttaa meidät tarkastelemaan uudelleen joitain tärkeitä asioita. Neitsyet voivat pohtia omaa uraansa, vastaako se sitä mikä on itselle merkityksellistä. Tässä kohtaa voi olla myös tarve ja aika irrottautua tilanteesta, jos huomaa sen olevan tarpeen.

Kesäkuulta alkaa Neitsyillä vaihe jolloin arvioidaan menneen vuoden aikaansaannoksia. Päästetään irti siitä mikä on tarpeetonta ja otetaan mukaan kaikki uusi oppi joka on merkityksellistä.

Heinäkuinen uusikuu Ravussa nostaa tunteita pintaan. Tavataan mahdollisesti sukulaisia ja ainakin haaveillaan matkoista kauas. Nyt voidaan tarkastella omaa paikkaa elämän kiertokulussa ja yritetään nähdä asioita suuremmassa yhteydessä. Tämä voi olla kaukokaipuun aikaa. Myös henkiset asiat voivat saada isompaa osaa arjessa.

Heinäkuun puolivälissä on intohimoista aikaa Venuksen ja Marsin hengailessa Leijonassa. Saturnus vastakkain yrittää luoda esteitä, mutta Uranus Härän merkissä keksii yllättäviä keinoja kiertää ne.

Elokuulla uusikuu syntyy Leijonassa ja alkaa Neitsyellä uuden vaiheen visualisointi. Nyt on aika lopullisesti irrottautua kaikesta tarpeettomasta ja olla avoin uusille oivalluksille.