Uusikuu Kauris

Uusikuu Kauris 13.1.2021

Uusikuu syntyy Kauriin merkissä yhtymässä Plutoon ja sekstiilissä Neptunukseen.

Saturnus, yhdessä Jupiterin ja Merkuriuksen kanssa Vesimiehessä, saa jänniteaspektin Mars/Uranus yhtymältä Härässä. 
Venus muistuttaa meitä arvomaailmasta, jossa vaalitaan sääntöjä, kuria ja yhteisön hyvää.

Kauris edustaa lepotilaa, aikaa joka vaatii hyväksymään ja toimimaan rajoitusten puitteissa. Jonkun käsityksen mukaan Kauris käsittää myös kaiken tiedon ja viisauden sisällään, joka sopivissa olosuhteissa ja sopivissa määrin saatetaan tietoisuuteemme. Viime vuosi on tuonut tämän esille monin tavoin.

Uusikuu edustaa aikaa jolloin siemen alkaa kehittyä ja uusi kokemus tulee kohdattavaksi. 
Tammikuun lopun täysikuu nostaa esille Saturnuksen ja Jupiterin yhtymän tarkoitusta ja avata tietoisuuttamme yllättävällä tavalla. Olkaamme tietoisia.

(Samaan aikaan on käsillä myös Maya kalenterin uuden kauden vaihtuminen antiikin laskennan mukaan).

Tarkastele uudenkuun karttaa aina oman karttasi kautta. Kts. lisää täältä.Oinaille uudenkuun energia antaa muutosvoimaa kokonaisvaltaiseen uudistumiseen omien pyrkimysten ja tavoitteiden alueella. Muutos on ollut käynnissä pitkään ja on nyt tulossa vaiheeseen jolloin suunta alkaa realisoitua.

Härät käyvät muutosprosessia omien asenteiden ja uskomusten uudistumisen kautta. Tämä kehitys voi alkaa näkyä tuloksina, joiden arvo riippuu miten hyvin on pystynyt surffaamaan muutosten laineilla. Härän turvallisuudentunne voi olla uhattuna, jolloin muutoksen vastarinta voi aiheuttaa ongelmia. Luottamus on nyt tärkeää.

Kaksoset ovat kokeneet yhteisten tapahtumien rajoitukset todella vaikeina ja he ovatkin olleet luomassa uusia yhteyksiä, joiden kautta yhteyttä voidaan pitää. Tämä uusikuu nostaa esille yhteisiin resursseihin liittyviä uusia tapoja toimia.

Rapu on uudistanut suhteitaan ulkomaailmaan jo pitkään. Tämä uusikuu voi tuoda uusia mahdollisuuksia hyödyntää suhteitaan. Yllätyksiin on hyvä varautua avoimin mielin.

Leijonan tapaan tehdä työtä ja kehittää itseään tulee uudenlaista voimaa tämän uudenkuun myötä. Organisaatiomuutokset tai omien asenteiden selkiytyminen voi johtaa uudenlaiseen ajatteluun suhteessa muihin. Johtamiskulttuurin muutos voi käynnistyä Leijona energian kautta.

Neitsyet ovat myös hyvässä luomisvaiheessa kun mennään kevättä kohti. Kts. lisää vuosiennusteesta!

Vaaka tulee tärkeään vaiheeseen tämän uudenkuun myötä. Kts. lisää vuosiennusteesta!

Skorpionille tulee lisävastuuta lähipiirin suhteiden alueella Kts. lisää vuosiennusteesta!

Jousimies elää uuden vaiheensa alussa ja keräilee resursseja kauden projekteja varten. 
Kts. lisää vuosiennusteesta!

Kauris on tämän ajan tähti. Hän lähtee kevääseen uutta voimaa uhkuen, jotta voi saattaa muutokset loppuun uuden aikakauden alta. Kts. lisää vuosiennusteesta!

Vesimies on myös ajan hermolla tai ainakin pitäisi olla. Hänellä on avaimet moneen ongelmaan joita uusi maailma tuo tullessaan. Vesimies on vaiheessa jossa uusi visio on syntymässä ja helmikuussa laitetaan asioita etenemään. Nyt on vielä edellisen kauden loppuunsaattamisen aikaa.

Kalat on tullut myös vaiheeseen jolloin saatetaan loppuun asioita jotka eivät enää palvele kokonaisuutta. Muutenkin Kalat ovat koko kauden sisäisten asioiden äärellä. Alitajuinen maailma nousee esille kaikessa mitä teet ja tarjoaa näin hyvän ikkunan sisimpääsi. Nyt on entistä tärkeämpää noudattaa sydämen ohjausta!