Uusikuu 17.9.

Uusikuu Neitsyt

Seuraava kuunsykli nostaa esille kritiikkiä ja arvostelua joka auttaa kehittämään asioita. Vastassa on kuitenkin myös tahoja jotka pyrkivät luomaan kaaosta järjestykseen. Kuunsolmuakseli on jännitekulmassa uudenkuun ja Neptunuksen asemiin ja kaikki muuttuvissa merkeissä. Neitsyt energia syntyy vahvana luomaan kriittisen katseen kaaoksen keskelle. Tämä synnyttää uudenlaista näkökulmaa, joka perustuu kokemuksen tuomaan viisauteen. Ehkä alamme nähdä myös selkeämmin sen että olemme tulleet tähän hetkeen menneiden sukupolvien asenteilla varustettuina ja voimme myös tarkastella kriittisemmin omien arvojemme taustoja.

Mars perääntyy parin kuukauden ajan ja auttaa tarkastelemaan toimintaan pakottavia motiiveja ja yllykeitä. Tietysti kaikki esille nouseva ei aina ole helppoa kohdata ja alkaa korjata, mutta nyt siihen tarjoutuu hyvä mahdollisuus. Vastaanhangoittelu nostaa esiin vastarintaa entistä enemmän.

Kun tarkastellaan kuunvaiheiden kertomaa omalle kartalle pitää muistaa että yksittäinen tapahtuma ei ole merkityksellinen yksinään. Katso lisää tästä............

Oinaan merkille tämä vaihe on merkittävää aikaa koska Mars perääntyy samassa merkissä. Ympäristö haastaa yksilöä ottamaan vastaan muiden näkemyksiä ja sulauttamaan omia niihin. Sosiaalinen tilaus voi tarjota tilaisuuksia julistaa näitä viisauksia myös suuremmalle yleisölle. Venus Leijonan merkissä on vaiheessa jossa se kysyy todellisen tahdon ilmaisun perään ja omien yksilöllisten lahjojen esilletuomiseen. Mitä rehellisemmin kykenet aitoon ilmaisuun sitä suositumpi olet.

Härän merkille tämä vaihe tuo järjestystä tavallista kaoottisempaan arkeen. Nyt on aika hengähtää ja tarkastella suuntaa ja tehdä mahdolliset korjausliikkeet. Härkä käy läpi hidasta muutosprosessia, joka voi ajottain koetella vakaisiin oloihin kiintynyttä yksilöä.
Ei pidä ihmetellä jos Härkä päättää tämän kuunvaiheen aikana laittaa kodin sisustuksen uusiksi, hänellä voi olla tarve ilmaista omaa tahtoaan tällä tavalla.
Marsin asema on huoneessa jossa käsitellään piilotajunnan asioita ja joiden ilmeneminen voi tapahtua toiminnan katkoina erilaisten esteiden takia.

Kaksosille tämä uusikuu voi olla voimakkaasti herättävä. Kodin ja perheeseen liittyvät asiat voivat nyt vaatia uudenlaista huomiota. Voit nyt ottaa käyttöön Kaksoselle tyypillisen moniosaamisen ja saat toden teolla käyttää kaikkia lahjojasi asioita kohdatessasi. Ihmissuhteissa on erilaista järjesteltävää ja mietittävää. Muutospaineet voivat ilmetä oikullisena käytöksenä, joka voi hämmentää itseäkin. Ystävyyssuhteissakin on mietittävää ja uudelleenarviointia.

Ravut, jotka ovat olleet jo pitkään muutosten keskiössä ja puristuksissa muiden taholta tulevan vaikutuksen takia. Nyt on aika toimia ja luoda suhteita yhteisten päämäärien puitteissa. Kyseessä voi olla myös opiskelu, joka tarjoaa uusien kontaktien luomisen ja jonkin uuden käytännön oppimisen. Marsin perääntymisvaihe voi tuoda uudelleenarviointiin ammtilliset päämääräsi ja tavoitteesi. Mikä sinua ohjaa toimimaan? Olenko oikealla uralla? Tämä voi johtaa uudelleenkoulutuksen tarpeeseen.

Leijonalle tämä vaihe voi tuoda haasteen oman suunnan etsimisessä. Venuksen asema omassa merkissä luo vahvaa tunnetta omasta arvosta, etkä halua kenenkään ohjailla sinua. Yritä kuitenkin suhtautua kritiikkiin avoimesti ja löytää siitä jokin helmi joka voikin auttaa kehittämään omaa osaamista.
Omien lahjojen ilmaiseminen aidosti ja rehellisesti voi olla merkittävä tekijä uralla ja voi kääntää uuden sivun aivan yllättäen. Vielä ei ole kuitenkaan esilletulon aika vaan kannattaa hioa osaamistaan ennen julkituloa.

Neitsyelle tämä vaihe merkitsee koko vuoden sykli alkua. Tässä vaiheessa tehdyt aloitteet värittävät koko tulevaa vuotta. Tuleva kausi voi olla hyvin merkityksellinen Neitsyille asenteellisessa mielessä. Voit alkaa tarkastella omia juuriasi uudella tavalla ja oivaltaa näin itsesi toisin silmin. Koska tällaisena etsikkoaikana on herkkyyttä etsiä tietoa monista eri lähteistä, tulee olla kriittinen kaiken tiedon suhteen. Nyt ei ole aika niellä purematta kaikkia uskomuksia. Katso lisää....

Vaaka on vaiheessa jossa tämä uusikuu on viimeinen ennen oman uuden vuoden alkua. Nyt on aika luoda visioita tulevaa sykliä varten ja tarkastella analysoiden mennyttä vuotta. Mitä olen oppinut, mitä otan mukaan tulevaan ja mistä voin päästää irti. 
Vaaka on kaikkien johtavassa merkissä olevien tapaan ollut kovissa paineissa pidemmän aikaa. Nyt tarjotuu tilaisuus tarkastella asioita kriittisesti, myös ihmissuhteita. Mars peräytyy kumppanuus huoneessasi ja se voi tuoda tilaisuuden tarkastella uudelleen menneitä suhteita ja niiden merkitystä itselle. Ehkä ei kuitenkaan ole aika palata takaisin vanhaan. Toisaalta sekin voi helpottaa suhteesta irtipäästämistä, kun voi nähdä toisen eri tavalla.

Skorpionilla alkaa vaihe jossa voi analysoida omaa tilaansa suhteessa suurempaan kokonaisuuteen. Mitä kulunut vuosi on opettanut tässä suhteessa? Työ tai terveys voi vaatia uudenlaista otetta ja korjausliikkeitä. Yhteisissä resursseissa on mietittävää ja salassapidettävää järjesteltävää. Kumppani voi yllättää uuden ammatillisen alueen valtaamisella.

Jousimies on vaiheessa jossa kuluneen vuoden saavutukset tulevat valokeilaan ja kriittisen tarkastelun alle. Oliko tämä sitä mitä tavoittelin? Monenlaiset tunteet voivat nousta pintaan. Vaihe voi olla melko pysäyttäväkin ja ajoittain voi tuntua tyhjältä, kaikki on annettu ja mitäs nyt?  Tämä aika voi herättää suuntautumisen henkisiin harjoitteisiin.  Niitäkin tulee tarkastella kriittisesti, jotta ei antaudu mihin tahansa. Etsikkoaikaa, joka voi johtaa uudenlaiseen oivallukseen elämäntarkoituksesta.  Jousimies voi myös intoutua julistamaan löytämäänsä oppia.

Kauris on Rapujen ohella ollut pitkään muutosprosessin keskiössä. Hän on voinut joutua ottamaan tavallistakin enemmän vastuuta ja velvollisuuksia kantaakseen. Nyt on vaihe jolloin voi saada julkista tunnustusta tekemisistään. Kyseessä voi olla myös kritiikki, riippuen miten on asiansa hoitanut. Kauriille arvostelu voi aiheuttaa ärtymystä joka purkautuu helpommin kodin turvassa. Myös toimintaan tulevat esteet voivat turhauttaa. Jäitä hattuun nyt Kauriit. Turhautumisenergia kannattaa yrittää kanavoida fyysiseen toimintaan positiivisessa mielessä. Stressiä ei kannata yrittää tukahduttaa, koska pitkään jatkuessaan siitä seuraa terveyspulmia.

Vesimiehelle uusikuu tuo tarpeen suhteuttaa oma näkemys muiden näkemykseen. Uusi ihmissuhde voi nostaa pinnalle mietintää tämän hetkisen elämäntilanteen mielekkyydestä. Onko valmiutta vakavaan suhteeseen? Vesimiehellä on Uranuksen toimesta myös muutosprosessi käynnissä perusturvallisuuden tasolla ja siksi uuden suhteen tuoma muutos voi pelottaa. Toisaalta juuri tuo suhde voi olla suurena apuna muutoksen läpikäynnissä. Mars perääntyy tiedonvälityksen ja liikkumisen sektorilla, joka voi tuoda monia muutoksia suunnitelmiin. Spontaani toiminta ei ole nyt aivan helppoa toteuttaa ja tämä voi turhauttaa.

Kaloille tämä kuunvaihe merkitsee käännekohtaa jollain tavalla. Jokin valmisteilla ollut asia tulee vaiheeseen, jolloin pitää ottaa palautetta vastaan ja sopeuttaa tekeminen sen mukaan. Muiden vaikutuksella on merkittävä rooli tapahtumissa, jotka voivat avata uusia näköaloja. Marsin perääntyminen kehottaa miettimään oman toiminnan motiiveja, mihin on järkevää aikaansa käyttää? Turhautumista voi syntyä toimintaan tulevien esteiden ja niiden ylipääsemiseen kuluvan ylimääräisen energian vuoksi. Venus kehottaa myös tarkistamaan teenkö asioita joita oikeasti tahdon ja rohkenenko ilmaista todelliset toiveeni tai laittaa niitä toimeksi?