Venus ja vaiheet

Venus ja vaiheet

Venus on toinen planeetta Auringosta lukien. Se kiertää Aurinkoa Maan radan sisäpuolella eli se on ns. sisäplaneetta. Se näkyy aina lähellä Aurinkoa. Se tunnetaan myös "Iltatähtenä" ja "Aamutähtenä". 

Venuksella on vaiheet jotka tapahtuvat sykleittäin.  Venus kiertää Auringon kerran 224 vuorokaudessa. Maasta katsoen Venuksen vaiheet toistuvat huomattavasti pidemmässä synodisessa jaksossa, joka kestää n. 584 päivää. Tänä aikana on alakonjuktio (venus auringon ja maan välissä) ja astrologisesti vastaa uutta kuuta. Tästä n. 290 päivän kuluttua tapahtuu yläkonjuktio (venus auringon takana maasta katsoen) ja astrologisesti vastaa täysikuuta. 

Mayalaisille Venus oli (ja on) erittäin tärkeä planeetta, sidottu tiiviisti heidän luomiseensa ja "maailmankauden" mytologioihin. Itse asiassa planeettaa pidettiin  keskeisenä hahmona siirtymisessä aikakaudesta toiseen. Tämän seurauksena muinaiset mayat olivat kiinnostuneita seuraamaan tarkasti sen kulkua taivaassa, etenkin suhteessa maan omaan kiertorataan.

Venuksen paluu - Venuksen palaaminen takaisin samaan paikkaan horoskooppissa ja samaan paikkaan suhteessa aurinkoon kestää 8 vuotta, johon aikaan sisältyy 5 synodista jaksoa.

Venus nyt 2020

Venus on tulossa toukokuussa perääntymisvaiheeseen ja yhtyy Auringon kanssa kesäkuun alussa, jolloin alkaa uusi sykli. Kevään aikainen vaihe ilmentää kulumassa olevan syklin kokemusten sisäistämistä ja eräänlaista inventaarion tekemistä sosiaalisten arvojen ja niiden puitteissa solmittujen ihmissuhteiden piirissä. 

6.6. Venus häipyy näkyvistä 8 päivän ajaksi ja tulee esiin aamutähtenä 14.6. Nyt alkava vaihe on toinen sen viisivaiheisessa syklissä ja viimeinen sen 104 vuotisessa kierrossa. 
Venuksen sykliä niinkuin muitakin syklejä astrologiassa tulisi seurata laajemmassa kaaressa. 5 vaiheinen sykli alkoi 2018 lokakuussa Skorpionin merkissä, joka voi merkitä haasteita itsekkäiden pyrkiymyksiemme taivaalle.

Keväällä alkava toinen vaihe merkitsee moraalisten kysymysten esille ottamista ja niiden uudelleen virittämistä käytäntöön. Venus Kaksosten merkissä sopii hyvin tähän teemaan, joka tuo mahdollisuuksia kommunikointiin monella tasolla. Jonkun arvion mukaan nyt voisi avautua väkevämmin myös telepaattinen ajatusten vaihto. Onhan jo suuri joukko ihmisiä sitä mieltä että voimme luoda ajatusten voimalla asioita elämäämme ja välittää erilaisia energeettisiä viestejä muille. 

Tässä linkki tiedostoon, jossa listattu Venuksen vaiheita.

Käy myös lukemassa mielenkiintoinen artikkeli, jossa selkeästi kerrotaan Venuksen vaiheista ja hiukan tulkitaankin. Kääntäjällä saa suomenkielelle, jos tarvitsee. Tässä linkki Venuksen vaiheisiin. 

 Venuksen 40 päivän perääntymisjakso

Venus astrologisesti ilmentää meidän arvomaailmaamme. Arvot ovat uskomuksia ja käsityksiä  itsellemme arvokkaista, hyvinä ja tärkeinä pidetyistä asioista ja keskeinen osa minäkuvaa. Arvot ovat yhteydessä tarpeisiimme ja siihen miten ne tulevat tyydytetyiksi. 
Omien arvojen tunnistaminen ei aina ole helppoa ja siksi niiden tiedostamiseen olisi hyvä joskus käyttää aikaa tavallista enemmän. Arvot tulevat helpommin näkyviksi toiminnan kautta. Jos arvot ovat kovin tiedostamattomina niin toiminta voi aiheuttaa ristiriitaisia tunteita ja voi johtaa helpommin esim. työuupumukseen. Esim. moni voi joutua tekemään työssä arvojensa vastaisia toimia, joka stressaa.

Arvot ovat sekä yksilökeskeisiä että yhteisöllisiä. Niitä omaksutaan varhaiskasvatuksessa, vuorovaikutuksessa kasvuajan läheisten kanssa ja yhteiskunnan välityksellä. Jokainen kuitenkin lopulta valitsee omat arvonsa itse. Moni voi  esimerkiksi aikuistuessaan pohtia, ovatko vanhempien ja perheen arvot itselle sopivia. Ja varsinkin teini-iässä voi syntyä isojakin konflikteja kasvattajien kanssa arvoista. Yhteisölliset arvot yhdistävät samanhenkisiä ihmisiä keskenään esim. poliittisten toimintojen parissa tai erilaisisa järjestötoimissa.

Tämä Venuksen perääntymisjakso on oivallista aikaa tehdä tutkimusta omista arvoistaan. Tunnistaako omat arvonsa, kykeneekö elämään niiden mukaista elämää vai tulisiko jotain muuttaa? 

Kannattaa tutkia Venusta omalla kartalla, missä merkissä  ja mitä suhteita tekee muihin planeettoihin ja missä huoneessa se sijaitsee. Tärkeää on myös havaita missä vaiheessa Venus on. Venuksella on vaiheet kuten Kuulla ja niiden tulkinta on hyvin kiinnostavaa.

Voit myös tilata minulta tulkinnan jossa tarkastellaan Venusta kartallasi.  


Löysin kirjahyllystäni tähän aikaan sopivan kirjan "Kenen elämää elät" (James Hollis) ja löysin sieltä lainauksen Carl Jungilta, joka sai sisäisen lapseni riemastumaan. Tuo ajatelma mielestäni ilmentää täydellisesti tätä aikaa. Lisään sen tähän sellaisenaan.

"Individuaatio irrottaa ihmisen henkilökohtaisesta mukautuvuudesta ja siksi myös kollektiivisuudesta. Syyllisyys maailman tähden, jonka yksilö jättää taakseen, on syyllisyyttä josta hänen täytyy etsiä vapahdusta. Hänen täytyy tarjota lunnaat itsestään, siis hänen täytyy tuoda esiin arvoja, jotka ovat riittävä korvaus hänen poissaololleen kollektiivista."  -Carl Jung-