Uusikuu Vaaka

Uusikuu Vaaka

Kuu uusiutuu lokakuun 16. Vaa´an merkissä. Luodaan seuraavassa pieni katsaus uudenkuun karttaan. Sen voi jokainen yksilöidä oman paikkakuntansa koordinaateilla ja verrata karttaa oman syntymäkarttansa tekijöihin. Katso lisää tästä...

Kartalla on jännitteisiä planeetta-asemia. Aurinko/Kuu vastakkain Oinaassa olevan Marsin kanssa sekä näiden akseli neliössä Kauriissa oleviin Saturnukseen, Plutoon ja Jupiteriin (tämä kolmikko alkaa pikkuhiljaa erkaantua vuoden loppua kohti).

Merkurius vastakkain Uranuksen kanssa ja Venus vastakkain Neptunuksen kanssa.

Vaakaan liittyy tarve liittyä yhteen, muodostaa erilaisia suhteita joiden avulla voidaan tehdä yhteistyötä. Yhteistyö vaatii neuvottelutaitoja, kykyä yhdistää erilaisia poikkeaviakin asioita niin että kaikki tuntevat saavansa jotain. Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo kuuluvat myös Vaa´an ominaisuuksiin.

Näitä kaikkia taitoja todella nyt tarvitaan ja ne haastetaan. Niinkuin jo on nähtävissä kovia ehtoja ollaan asettamassa kilpailukyvyn nimissä ja näihin vaatimuksiin mm. tulisi löytää tasapuolisia ratkaisuja.

Tämä teema on esillä monella taholla ja miten se näkyy yksilön tasolla voi katsoa omalta syntymäkartaltaan, esim. jos johtavissa merkeissä 20-27 astetta on tekijöitä voi odottaa aktiviteettia niiden osoittamalla alueella.

Neuvotteluasemat ovat tiukat. Mars perääntyvänä nostaa esille uhkia menneisyyden kokemuksiin vedoten. Asioita joista on jo sovittu voidaan joutua perumaan tai ainakin niistä keskustellaan.

Kaikki tämä voi synnyttää uudenlaista järjestystä ja tarvetta luoda uusia perustuksia ja johtajuuttakin.

Kommunikointi voi loka- marraskuun aikana olla melko vaikeaselkoista ja käsittää yllättäviäkin kannanottoja. Lokakuun lopulla Merkurius yhdistyy Auringon kanssa aloittaen myös uuden syklin. Esille voi  nousta yllätyksellisiä tietoja, joita on valmisteltu jo jonkin aikaa.


Oinaan merkki  on edelleen aktiivisessa roolissa  koska Mars perääntyy samassa merkissä. Ihmissuhteet haastavat yksilöä ottamaan vastaan muiden näkemyksiä ja sulauttamaan omia niihin. Ehkä joudut hillitsemään tulista luontoasi ja etsimään sovittelevampia ratkaisuja kohtaamiisi ongelmiin.
Tämä voi johtaa vastuullisempaan rooliin ammattielmässä. Nyt on myös näytönpaikka, jossa punnitaan omat taidot. 
Terveysasiat voivat nousta esille ja tarve tehdä korjaavia toimenpiteitä oman kunnon kohentamiseksi.
Talousasiat voivat myös aiheuttaa keskustelua ja ehkä toimenpiteitäkin yllättävien tapahtumien vuoksi.

Härälle tämä uusikuun vaihe merkitsee aikaa jolloin on kyettävä ottamaan vastaan kritiikkiä omaan toimintaan liittyen ja sopeutettava se muiden pyrkimyksiin. Omaa tekemistä tulee pystyä tarkastelemaan eri näkökulmista ja siihen haastetaan. Tämä voi johtaa asennemuutokseen, joka vaatii hiukan nöyryyttä. Viestintätaidot voivat joutua koetukselle tällä jaksolla ja niitä voi joutua harjoittelemaan ehkä uudelleenkoulutuksessa. Vaihe voi tuoda eteen tilanteita joissa joudut käyttämään erityisiä tapoja kommunikoida ja niiden käyttöä pitää harjoitella.

Kaksosille
tämä aika merkitsee keskittymistä tasapainottaa elintapoja. Jokin terveyteen tai työhön liittyvä asia vaatii uudelleentarkastelua ja  voi vaatia lepoa jonka voit kokea aluksi pakotetuksi. Se on kuitenkin omaksi parhaaksi nyt ja voi olla alku uuteen elämänrytmiin. 
Koti näyttäytyy juuri nyt parhaalta paikalta ja osaat arvostaa sitä aivan eri tavalla. Kotona tehty työ voi myös tulla kyseeseen. 

Ravut, jotka ovat olleet jo pitkään muutosten keskiössä ja puristuksissa muiden taholta tulevan vaikutuksen takia. Ulkoa tulevat uravaatimukset pakottavat tarkastelemaan omia tavoitteita monelta kantilta. Voit tulla nyt vaiheeseen jolloin päätät vaihtaa alaa ja alkaa opiskella uutta ammattia varten.
Joku perheenjäsen voi nyt olla merkittävässä asemassa auttamassa uuden uran valinnassa. Tämä voi olla jotain sellaista mitä et ennen ole tullut ajatelleeksikaan. Ole ennakkoluuloton asian suhteen.

Leijonalle tämä vaihe merkitsee aikaa kun kesällä alkanut prosessi alkaa hahmottua ja uusi idea kaipaa ulkopuolista apua ja resursseja. Kaipaat ehkä omaa tilaa ja ajanhallintaa työelämässä ja etsit sopivaa uraa mikä tarjoaisi tilaisuuden olla oma herrasi. Kodin ja ammattielämän yhteensovittaminen tuottaa paljon ajattelemisen aihetta ja neuvottelua kodin järjestelyistä.  

Neitsyt on koko syklin alkutaipaleella. . Katso lisää....

Vaakalla alkaa uusi sykli myös tästä.  Katso lisää...

Skorpionilla alkaa vaihe jossa visioidaan jo tulevaa kautta. Uusi vuosi voi tosin alkaa vanhan kertauksella. Jokin projekti on vaiheessa jota pitää tarkistaa ja ehkä jotain tehdä uudelleen. Tarve voi tulla ilmi yllättäen. 
Skorpionilla on ihmissuhde puolella menossa muutaman vuoden muutosjakso ja tämä kuukausi voi tuoda aihetta virittää keskustelua aiheesta kumppanin kanssa. Voi myös olla kyseessä aktiivinen kumppanin etsimisvaihe. Tänä aikana aloitettu suhde voi kuitenkin jäädä väliaikaiseksi. Arvostelukykykään ei ole parhaimmillaan Venuksen ja Neptunuksen vastakkaisuuden vuoksi. 

Jousimies on vaiheessa jossa tarkastellaan oman toiminnan merkitystä laajemmin. Onko toimintani merkityksellistä ja pitääkö jotain muuttaa. Sosiaaliset suhteet voivat olla hyvä keino tarkastella asioita eri näkökulmista. 
Viihteellinen toiminta voi nyt vetää puoleensa joko työn tai huvin vuoksi. Toisaalta se voi tuottaa myös arvostelua yhteisön taholta. Sosiaalisena merkkinä Jousimies voi kokea rajoitukset tavallista voimakkaammin ja myös syyllisyys rajojen rikkomisesta voi tuntua pahalta.

Kauris on Rapujen ohella ollut pitkään muutosprosessin keskiössä. Hän on voinut joutua ottamaan tavallistakin enemmän vastuuta ja velvollisuuksia kantaakseen. Tämä uusikuu korostaa tätä asiantilaa entisestään. Kodin ja ammattielämän yhteensovittaminen voi tuottaa nyt tavallista enemmän sovittelua. Toisaalta nuoremmat Kauriit saavat näiden koettelemusten jälkeen kokemusta vastuunkannosta ja se voi johtaa uran kannalta hyviin tuloksiin.
Tämä aika voi myös tuoda eteen luopumista kaikesta sellaisesta mikä ei enää palvele omaa elämänpolkua.

Vesimies on tulossa vaiheeseen joka tuo lisää sosiaalista toimintaa ja vastuullisia tehtäviä. Myös omasta kunnosta huolehtiminen voi vaatia tavallista enemmän toimia, riippuen edellisten aikojen elintavoista. Viimeiset vuodet ovat voineet olla melko stressaavia erilaisten muutospaineiden vuoksi ja nyt tämä uusikuu  nostaa esille asioita joita olet ehkä koettanut pitää piilossakin. Voit ärsytettynä olla melko suorasanainen joka voi aiheuttaa erilaisia yhteenottoja ja välienselvittelyjä. 
Yhteisten resurssien hoito voi vaatia lähempää tarkastelua ja talousasioiden järjestelemistä.

Kaloille tuleva kuukausi tuo tarvetta sovittaa oma toiminta yhteisön tarpeita vastaavaksi. Jokin uusi idea hankkia varoja voi tulla esille vaikutusvaltaisen yhteisön taholta. 
Kumppanin kritiikki voi olla nyt arvokasta, jonka avulla voit suunnata luovaa toimintaasi oikeaan suuntaan. 
Viestintä- ja kommunikaatio digitaalisella tavalla on nyt tavallista enemmän esillä ja voit opiskella aiheen parissa tai tuottaa julkista materiaalia esim. blogin muodossa. Voit omata erityistaitoja joita haluat nyt jakaa muidenkin hyödyksi.