Merkurius vaiheineen

Merkuriuksen symboliikassa yhdistyy sielu, henki ja aine. Astrokartalla se kuvaa mielemme toimintoja, ajattelumme luonnetta, kykyä yhdistää eri tiedonlähteitä mm.

Yhtä tärkeää kuin on tarkastella Merkurius merkissä ja huoneessa sekä yhteydet muihin planeettoihin, on selvittää sen vaihe.

Merkuriuksen n. 120 vrk kestävä sykli maasta katsoen alkaa alakonjuktiolla Auringon kanssa, jolloin se on lähinnä Maata. Tässä vaiheessa Merkurius näyttää peräytyvältä Maasta katsoen.
Parin viikon kuluttua Merkuriuksen liike palaa etenevään suuntaan.
Yläkonjuktio tapahtuu kun Merkurius on kauimpana Maasta Auringon takana. 
Kolmen viikon kuluttua se alkaa taas näennäisen peräytymisen,  jonka aikana alkaa uusi sykli.

Kun tarkastellaan eri vaiheiden merkitystä omalla syntymäkartalla niin aluksi on hyvä tutkia missä merkissä Merkurius on uuden syklin alkaessa. 
Seuraavaksi on vuorossa sen vaiheen selvittäminen ja tulkinta.

4 vaihetta pääpiirteissään. (Kehotan tutustumaan aiheeseen tarkemmin esim. khaldea.com sivustolla.)

Merkurius aloittaa perääntymisen (laskee illalla Auringon jälkeen)

-tulevaisuudennäkemys perustuu menneisyyden ymmärtämiseen 
-mielenkiinto kohdistuu sisäisen merkityksen etsimiseen 
-haluat löytää asioiden taustalla vaikuttavat tekijät 
-inspiroiva ongelmanratkaisija, joka ei tyydy tavallisiin selityksiin

Merkurius aloittaa syklin yhtymästä Auringon kanssa peräytyessään (siirtyy nousemaan aamulla ennen Aurinkoa)

-vastaa uutta Kuuta
-yksilö on spontaani, impulsiivinen ja levoton mieleltään
-uusien ideoiden vaikutteita tulvii mieleen
-henkisten kykyjen kehittyminen vastavirtaan biologisia vaistoja ja olemassa olevaa tietopohjaa
-kapinaa perinteitä ja sosiaalisia käytänteitä vastaan

Merkurius etenee suoraan

-intuitiivinen mieli, joka kykenee inspiroimaan muita omalla laaja-alaisella katsantokannallaan
-asenteellisuutta voi esiintyä, jos ei ole sisäistänyt omia arvojaan

Merkuriuksen yläkonjuktio Auringon kanssa (laskee illalla Auringon jälkeen)

-vastaa täysikuuta
-käytännöllinen ja analyyttinen mieli joka toimii olemassa olevan tiedon varassa ilman aavisteluja
-intuitiivisuus perustuu olemassa olevaan tietoon


Tällä hetkellä (2024) 

Seuraava peräytymisjakso alkaa 2.4. Oinaassa. Alakonjuktio (uuden vaiheen alku) 12.4. Oinas 22*.

Merkuriuksen liike etenee 26.4.


Vuonna 2024 Merkuriuksen vaiheet vaihtuvat tulimerkeissä.