Kuunsolmut

Kuunsolmut ovat kuun ratatason ja maan ratatason leikkauspisteitä. Wikipedia solmut.

Astrologiselle syntymäkartalle solmut voidaan sijoittaa samalla tavalla kuin taivaankappaleetkin. Ne ovat kuitenkin laskennallisia pisteitä. Solmujen akseli siirtyy horoskooppia pitkin maasta katsoen vastapäivään ja tekee täyden kierroksen n. 18 vuodessa.

Länsimainen astrologia ei ole pitänyt kuunsolmuja erityisen merkittävinä kuin vasta viime vuosina. Sen sijaan Intiassa kuunsolmut ovat olleet tärkeässä asemassa astrologisia tulkintoja tehdessä niin kauan kuin heidän kirjoituksiaan on tallessa. Heidän tulkintansa liittyy vahvasti ns. karma-ajatteluun, jonka mukaan solmuparin esiintyminen syntymäkartalla ilmentää syy (alasolmu) seuraus (yläsolmu) asetelmaa ja sen perusteella voidaan selittää kohtalokkaita tapahtumia.

Kuunsolmujen merkitys perustaltaan on samankaltaista lähteistä riippumatta. Pohjoiseen solmuun liitetään tulevaisuuteen suuntautuneisuus, mitä ominaisuuksia itsessä tulisi kehittää jotta kulkisi elämässään suotuisaan suuntaan ja voisi täyttää tämänkertaisen elämäntehtävänsä. Tämä suunta voi aluksi tuntua yksilöstä vaikealta ja ehkä herättää pelkojakin, mutta lopulta palkitsevalta, kunhan alkuun on päästy.

Kuunsolmujen osoittamat asiat ovat yksilön elämässä keskeisesti esillä ja voivat näkyä monenlaisina esteinä ja pikkuharmeina, jos oma suunta on hukassa. Näin voi olla jos on kovin toisista riippuvainen ja miellyttämään pyrkivä eikä rohkene seurata sydämen ääntä, joka pyrkii ohjaamaan meitä oikeaan suuntaan.

Alasolmu sen sijaan osoittaa ominaisuuksia ja asioita, jotka yksilö hallitsee hyvin ja ne voivat ilmetä hänen varhaisen kasvuaikansa olosuhteissa hallitsevina elementteinä. Nämä ominaisuudet voivat näkyä myös hänen temperamentissaan hallitsevina. Nämä taidot ja kyvyt ja ominaisuudet ovat perustana kun suuntaudumme yläsolmun osoittamaan suuntaan. Molemmat solmut ovat näin ollen tärkeitä tulkintapisteitä kun tutkimme astrokarttoja.

Solmuihin liittyy syklinen sisäänotto-vapautusrytmi, jolla on juuret menneisyydessä. Menneisyydellä voidaan käsittää niin yksilön varhaislapsuutta kuin entistä elämääkin riippuen tulkittavan omasta maailmankatsomuksesta.

Solmuja voi tarkastella elämäntehtäväalueena. Mikä on se elämänalue mihin kannattaa panostaa. Esim. perheen keskustellessa kasvavan lapsen ammatinvalinnoista, voi kuunsolmujen syvällinen tulkinta antaa hyviä vinkkejä opintojen suunnasta.

Täällä mielenkiintoista asiaa kuunsolmuista!