Kuunvaiheet

edustavat Kuun ja Auringon suhdetta kulloisenakin aikana. Kuunvaihe syntymäkartalla tuo uutta näkökulmaa yksilön tapaan ottaa vastaan olosuhteet ja miten reagoida niihin. Seuraavassa pieni katsaus vaiheisiin. 

Voit jättää yhteystietosi niin saat paluupostissa ilmaisen kuunvaiheen kartoituksen ja pienen tulkinnan. Perusteellisemman tulkinnan voit tilata erikseen tilaussivun kautta.


Uusi kuu 0°-45°

 Tämä vaihe edustaa alkua, kun siemen on istutettu ja lähtee kehittymään ja on vielä piilossa maan alla. Tämä on alustava hetki ja lopputulos on edelleen hyvin epävarma. Tämä vaihe vastaa myös talvipäivänseisausta.

Vaiheen yksilö on herkkä vaistoamaan asioita ja intuitio on näin ollen kehittynyt. Elämä näyttäytyy suurena seikkailuna, jolla on rajattomat mahdollisuudet. Hän voi joutua ristiriitoihin liiallisen itsenäisyyttä janoavan luonteensa vuoksi. Hän voi toimia hyvinkin ennalta-arvaamattomasti ja olla äärimmäisen luova toimissaan.

Parhaan tuloksen saa etenemällä spontaanisti tilanteen mukaan. Liika suunnittelu ja toisten neuvojen noudattaminen voi johtaa harhaan.


Nouseva kuunsirppi 45°-90°

Tässä vaiheessa Kuu on puolivälissä uuden ja ensimmäisen neljänneksen välillä. Tässä vaiheessa kysytään miten vastataan ympäristön arvosteluun ja vastustukseen omia aikomuksia kohtaan. Tämä vaihe vastaa aikaa talvipäivänseisauksen ja kevätpäiväntasauksen välillä.

Vaiheen yksilöllä on aikomus käynnistää uusia ideoita ja impulsseja. Hänen pitää kasvattaa rohkeutta ottaa vastaan kritiikkiä tekemisistään, jotka voivat poiketa aiemmin tehdystä. Yksilö voi kokea joutuvansa kamppailemaan menneisyydestä vaikuttavien impulssien ja emootioiden kanssa.


Ensimmäinen neljännes 90°-135°

Tässä vaiheessa Kuu on 90 asteen kulmassa aurinkoon. Tämä edustaa aikaa, kun taimi työntyy ulos mullasta. Tämä vaihe vastaa kevätpäiväntasausta.

Tämän vaiheen yksilöllä on jo muotoutunut sisäinen kuva siitä millaista lopputulosta hän hakee. Päätöksentekokyky on kehittynyt ja yhteistyön merkitys ymmärretään.

Vaiheen yksilö kehittyy ratkaisemaan haastavia ongelmia, joissa pyritään tuomaan uusia menetelmiä jo vanhentuneiden tilalle tai lisäksi. 


Lähes täysikuu 135°-180°

Tässä vaiheessa Kuu on puolivälissä ensimmäisen neljänneksen ja täysikuun välillä. Tämä edustaa hetkeä kun kasvi alkaa muodostaa nuppua.

Tämän vaiheen yksilö suuntautuu tavoitteiden toteutumiseen analyyttisesti. Hän on orientoitunut uusien muotojen ja rakenteiden perustamiseen ja täydentämiseen jalostavassa mielessä. Ei tyydytä vanhentuneisiin toimintatapoihin ja muotoihin vaan halutaan tuoda oman kädenjälki olemassa oleviin systeemeihin.

Kyseenalaistaminen ja perimmäisten kysymyksien esittäminen on myös tärkeää.


Täysikuu 180°-225°

Tässä vaiheessa Kuu ja Aurinko ovat maapallon vastakkaisilla puolilla. Tämä vastaa vaihetta, jolloin kukka tulee esiin. Tämä vaihe liittyy symbolisesti kesäpäivänseisaukseen, jolloin valon määrä on suurimmillaan.

Tässä vaiheessa itsetietoisuus on voimakas. Toimintaa ohjaa näkyvän muodon selkeys ja avainsanana on objektiivisuus. Olet avoin ympärillä oleville vaikutuksille, ja olet tietoinen vaikutuksesta, jonka saat aikaan muissa. Vaihe edustaa tilaa jossa toiminta saa huipennuksen ja tulos on kaikkien nähtävillä. Vastakkaisten puolien saattaminen symbioosiin on tämän vaiheen tehtävä.


Laskeva kuunsirppi 225°-270°

Tässä vaiheessa Kuun valo alkaa heiketä. Kasvimaailmassa tämä vastaa hedelmän ilmaantumista. Tässä vaiheessa näet selvästi mitä elämä voi tarjota. Ylpeys ja kiitollisuus omista lahjoista ja luomiskyvystä halutaan ilmaista muille. Vaiheen yksilöllä on kyky koskettaa muita lahjoillaan. Myös kasvavaa tarvetta saada muut vakuuttuneiksi asiasta joka heitä innoittaa.


Viimeinen neljännes 270°-315°

Tässä vaiheessa Kuu heikkenee ja kasvin elämässä vaihe edustaa syklin loppua, kun kasvi korjataan ja jäljelle jäävät osat alkavat kuivua ja palaavat takaisin maahan, kun taas hedelmä alkaa valmistaa siemeniä uutta istutusta varten. Kausivaihtelussa tämä vaihe vastaa syyspäiväntasausta.

Tämän vaiheen aikana hajotetaan vanhat rakenteet ja valmistellaan tietä uusille. Tyytymättömyys olemassa oleviin rakenteisiin voi kalvaa sisintä. Perinteiden modernisoimista. Myös perinteiden kunnioittamista ja tiedon siirtämistä tuleville sukupolville.

Tässä vaiheessa syntyneille voi olla vaikea elää tässä maailmassa. He näyttävät usein elävän omassa maailmassaan, kun todellisuudessa he käyvät läpi sisäistä uudelleenohjausprosessia. Tämä on transformaation vaihe. Yksilö voi elämän aikana kokea täydellisen muodonmuutoksen, joka yllättää muut.


Lähes uusikuu 315°-360°

Tässä vaiheessa Kuu heikkenee edelleen ja on puolivälissä viimeisen vuosineljänneksen ja uuden kuun välillä. Kasvujaksossa tämä on siementen kypsymisaika, kun taas muu kasvi kuolee pois.

Kaikki energia keskittyy seuraavaan sykliin valmistettavaan siemeniin. Kausivaiheessa tämä vaihe vastaa pyhäinpäivän aikaa,

Tässä vaiheessa tietoisuus kohdistuu näkymättömään todellisuuteen ja yksilö voi tuntea jonkin verran vieraantuneensa yhteiskunnan nykyisestä rakenteesta. Kuten kuoleva kasvi, jaat aikaisemman kokemuksen kautta siivilöidyn tiedon pyrkien tuottamaan tämän siemeneen monistetun olemuksen eteenpäin uuteen muotoon. Taito päästää irti kehittyy tässä vaiheessa.

Mikä on oma kuunvaiheesi? Laita syntymäaikasi tilaussivun kautta niin lähetän sinulle pienen tulkinnan omasta kuunvaiheestasi.


Yllä olevassa kuvassa on meidän vuodenkiertomme luonnon määrittelemänä sekä astrologisesti tulkittuna. Seisaus- ja tasauspäivät sekä Kuun vaiheet syntyvät, oli astrologiaa tai ei. Kullakin ajankohdalla on luonnossa ilmentymiä, joita voi liittää kuunvaiheiden vastaaviin sekä astrologisiin merkkeihin. Näinhän muinaiset ihmiset ovat tulkintoja muodostaneet. (Kuva käsittää pohjoisen pallonpuoliskon, eteläisellä puolella vuodenajat käännetään päinvastoin.)

Tasaus- ja seisauspäivien välipäivät sijoittuvat siten, kun Aurinko saavuttaa kyseisen merkin 15 astetta. Silloin katsotaan että muutos tulisi ilmeneväksi.

Mielenkiintoista tästä tekee kun alkaa seurata omaa käyttäytymistään eri ajankohtina. Tunnenko muutoskohdat itsessäni jotenkin, esim. energisyyden muutoksina.  Huomaanko tunnetilassa muutoksia eri kuunvaiheissa tai kun Kuu muuttaa merkistä toiseen? Voisinko alkaa ajoittaa toimintaani paremmin, jos seuraisin luonnon kiertokulkua?