Venuksen vaiheet

Venuksen vaiheet

 

Venus on toinen planeetta Auringosta lukien (Merkurius on lähin). Se kiertää Aurinkoa Maan radan sisäpuolella eli se on ns. sisäplaneetta. Se näkyy aina lähellä Aurinkoa. Se tunnetaan myös "Iltatähtenä" ja "Aamutähtenä".

Venuksella on vaiheet jotka tapahtuvat sykleittäin. Venus kiertää Auringon kerran 224 vuorokaudessa. Maasta katsoen Venuksen vaiheet toistuvat huomattavasti pidemmässä synodisessa jaksossa, joka kestää n. 584 päivää. Tänä aikana on alakonjuktio (venus auringon ja maan välissä) ja astrologisesti vastaa uutta kuuta. Tästä n. 290 päivän kuluttua tapahtuu yläkonjuktio (venus auringon takana maasta katsoen) ja astrologisesti vastaa täysikuuta.

Mayalaisille Venus oli (ja on) erittäin tärkeä planeetta, sidottu tiiviisti heidän luomiseensa ja "maailmankauden" mytologioihin. Itse asiassa planeettaa pidettiin keskeisenä hahmona siirtymisessä aikakaudesta toiseen. Tämän seurauksena muinaiset mayat olivat kiinnostuneita seuraamaan tarkasti sen kulkua taivaassa, etenkin suhteessa maan omaan kiertorataan.

Venuksen paluu - Venuksen palaaminen takaisin samaan paikkaan horoskooppissa ja samaan paikkaan suhteessa aurinkoon kestää 8 vuotta, johon aikaan sisältyy 5 synodista jaksoa. Tähän liittyy vielä yksi sykli, nimittäin 13x8 v kestoltaan, jolloin Maya kalenteri ja Venuksen vaiheet synkronoituvat. Viimeisin tällainen sykli on alkanut 1922 ja päättyy 2026.

5 vaiheista sykliä voi myös tarkastella yksilön tasolla. Minkä vaiheen puitteissa olet syntynyt, siitä alkaa ensimmäinen vaihe, joka toistuu 8 vuoden välein.  

Tässä linkki tiedostoon, jossa listattu Venuksen vaiheita. 
Inferior conj. osoittaa Venuksen vaiheen merkkisijoituksen ja uuden alun. Superior conj. osoittaa vaiheen kun Venus on Auringon takana (vertaa täysikuu). 

Käy myös lukemassa mielenkiintoinen artikkeli, jossa selkeästi kerrotaan Venuksen vaiheista ja hiukan tulkitaankin. Kääntäjällä saa suomenkielelle, jos tarvitsee. 

Venus nyt       2021


Venuksen voi pian taas havaita iltataivaalla toukokuusta alkaen. Sitä voi yrittää havaita auringonlaskun jälkeen lähellä horisonttia. 

Toinen Venuksen ja Kuun yhtymä iltatähtenä on 12.6. Venus ja Kuu tapaavat Ravun merkissä. Seuraava kuukausi on erinomainen tilaisuus tarkastella suhdetta omaan luomisvoimaamme, tunteisiimme ja kykyyn kokea nautintoa kokemistamme asioista. 

Tunteet voivat olla hyvin ehdollistuneita, haitallisten kokemusten vääristämiä. Siksi on aika ajoin tärkeä tutkia tunteita siinä mielessä että palvelevatko ne enää meitä.

Tunteiden ja ajattelun piirileikki voi joskus suistaa meidät pakkomielteiden pyörteeseen, josta pääsee irti palauttamalla tietoisuus kuulostelemaan omaa sisäistä tilaansa. Tässä voi olla apuna meditoiminen, jota voi myös harrastaa tekemällä asioita meditatiivisesti, keskittymällä jokaiseen aistimukseen huolella.

Nauttikaamme kesän kaikille aisteille tarjoamista herkuista, valosta, väreistä, luonnon äänistä, lämmöstä, sateesta. Rakastutaan olevaan!

 

Venuksen täysi vaihe


26.3.2021 Venus saavuttaa Auringon ja muodostuu yläkonjuktio Oinaan merkin alussa n. 5 astetta. Siitä muutaman päivän kuluttua on täysikuu Vaa´assa vastakkain tätä yhtymää. Seuraava perääntymisjakso tulee vuodenvaihteeseen 2021 ja Kauriin merkkiin. Näistä lisää myöhemmin.  

Venuksen 40 päivän perääntymisjakso

Venus perääntyy n. 40 vrk aina ennen uusiutumistaan ja silloin se on myös muutaman päivän näkymättömissä, mutta palaa näkyviin aamutähtenä. Astrologisesti tämän jakson aikana saamma tilaisuuden arvomaailmamme uudelleenarviointiin. Tämä voi tapahtua monin eri tavoin. 

Venus astrologisesti ilmentää meidän arvomaailmaamme. Arvot ovat uskomuksia ja käsityksiä itsellemme arvokkaista, hyvinä ja tärkeinä pidetyistä asioista ja keskeinen osa minäkuvaa. Arvot ovat yhteydessä tarpeisiimme ja siihen miten ne tulevat tyydytetyiksi. Omien arvojen tunnistaminen ei aina ole helppoa ja siksi niiden tiedostamiseen olisi hyvä joskus käyttää aikaa tavallista enemmän. 

Arvot tulevat helpommin näkyviksi toiminnan kautta. Jos arvot ovat kovin tiedostamattomina niin toiminta voi aiheuttaa ristiriitaisia tunteita ja voi johtaa helpommin esim. työuupumukseen. Esim. moni voi joutua tekemään työssä arvojensa vastaisia toimia, joka stressaa.

Arvot ovat sekä yksilökeskeisiä että yhteisöllisiä. Niitä omaksutaan varhaiskasvatuksessa, vuorovaikutuksessa kasvuajan läheisten kanssa ja yhteiskunnan välityksellä. Jokainen kuitenkin lopulta valitsee omat arvonsa itse. Moni voi esimerkiksi aikuistuessaan pohtia, ovatko vanhempien ja perheen arvot itselle sopivia. Ja varsinkin teini-iässä voi syntyä isojakin konflikteja kasvattajien kanssa arvoista. Yhteisölliset arvot yhdistävät samanhenkisiä ihmisiä keskenään esim. poliittisten toimintojen parissa tai erilaisisa järjestötoimissa.

Kannattaa tutkia Venusta omalla kartalla, missä merkissä ja mitä suhteita tekee muihin planeettoihin ja missä huoneessa se sijaitsee. Tärkeää on myös havaita missä vaiheessa Venus on. Venuksella on vaiheet kuten Kuulla ja niiden tulkinta on hyvin kiinnostavaa.

Voit myös tilata minulta tulkinnan jossa tarkastellaan Venusta kartallasi.  

Löysin kirjahyllystäni tähän aikaan sopivan kirjan "Kenen elämää elät" (James Hollis) ja löysin sieltä lainauksen Carl Jungilta, joka sai sisäisen lapseni riemastumaan. Tuo ajatelma mielestäni ilmentää täydellisesti tätä aikaa. Lisään sen tähän sellaisenaan.

"Individuaatio irrottaa ihmisen henkilökohtaisesta mukautuvuudesta ja siksi myös kollektiivisuudesta. Syyllisyys maailman tähden, jonka yksilö jättää taakseen, on syyllisyyttä josta hänen täytyy etsiä vapahdusta. Hänen täytyy tarjota lunnaat itsestään, siis hänen täytyy tuoda esiin arvoja, jotka ovat riittävä korvaus hänen poissaololleen kollektiivista." -Carl Jung-