Venuksen vaiheet

 

Venus on toinen planeetta Auringosta lukien (Merkurius on lähin). Se kiertää Aurinkoa Maan radan sisäpuolella eli se on ns. sisäplaneetta. Se näkyy aina lähellä Aurinkoa. Se tunnetaan myös "Iltatähtenä" ja "Aamutähtenä".

Venuksella on vaiheet jotka tapahtuvat sykleittäin. Venus kiertää Auringon kerran 224 vuorokaudessa. Maasta katsoen Venuksen vaiheet toistuvat huomattavasti pidemmässä synodisessa jaksossa, joka kestää n. 584 päivää. Tänä aikana on alakonjuktio (venus auringon ja maan välissä) ja astrologisesti vastaa uutta kuuta. Tästä n. 290 päivän kuluttua tapahtuu yläkonjuktio (venus auringon takana maasta katsoen) ja astrologisesti vastaa täysikuuta.

Mayalaisille Venus oli (ja on) erittäin tärkeä planeetta, sidottu tiiviisti heidän luomiseensa ja "maailmankauden" mytologioihin. Itse asiassa planeettaa pidettiin keskeisenä hahmona siirtymisessä aikakaudesta toiseen. Tämän seurauksena muinaiset mayat olivat kiinnostuneita seuraamaan tarkasti sen kulkua taivaalla, etenkin suhteessa maan omaan kiertorataan.

Venuksen paluu

Venuksen palaaminen takaisin samaan paikkaan horoskoopissa ja samaan paikkaan suhteessa aurinkoon kestää 8 vuotta, johon aikaan sisältyy 5 synodista jaksoa. Tähän liittyy vielä yksi sykli, nimittäin 13x8 v kestoltaan, jolloin Maya kalenteri ja Venuksen vaiheet synkronoituvat. 

5 vaiheista sykliä voi myös tarkastella yksilön tasolla. Omalla kartallamme olevaa Venusta tulisikin tarkastella, ei vain yksin sen merkki- ja huonesijainnin suhteen, vaan myös millaisessa vaiheessa se on. 

Tässä linkki tiedostoon, jossa listattu Venuksen vaiheita. 
Inferior conj. osoittaa Venuksen vaiheen merkkisijoituksen ja uuden alun. Superior conj. osoittaa vaiheen kun Venus on Auringon takana (vertaa täysikuu). 

Käy myös lukemassa mielenkiintoinen artikkeli, jossa selkeästi kerrotaan Venuksen vaiheista ja hiukan tulkitaankin. Kääntäjällä saa suomenkielelle, jos tarvitsee. 

Voit myös tilata minulta tulkinnan oman Venuksen vaiheesta ja merkityksestä astrologisella kartalla.

Venus nyt       2023


8.1.2022 alkoi uusi Venuksen vaihe, joka saavuttaa täyden vaiheen Vaa´an merkissä 22.10.2022 ja päättyy 8.2023.

Uusi Venus edustaa Kauriin merkkiä ja 19 kk jotka tämä vaihe kestää kantaa sisällään "viisaan isoäidin" teemaa.  

Me kaikki olemme seurausta menneistä sukupolvista ja kannamme sisällämme monia viisauksia jotka tuntuvat toisinaan kadonneen. Nyt on hyvä aika alkaa palauttaa luontainen terve järki ja seurata mitä luonnolla ja Äiti-Maalla on meille asiaa. Tämä Venuksen vaihe antaa meille siihen oivallisia mahdollisuuksia jos vain haluamme. 


2. yhtymä Kuuhun iltatähtenä tapahtuu 23.1.2023
 25
*  Vesimiehen merkissä.


Tästä alkaa  kuukauden jakso jolloin alitajuinen maailma aktivoituu ja voimme helpommin saada sieltä tietoa intuition, tunteiden ja vaistojen muodossa.

Koska myös Saturnus on mukana tuossa yhtymässä niin meillä on mahdollisuus saada realistisempi kuva tunteiden välittämästä asiasta. 

Tämä tietysti vaatii meitä kääntymään sisäänpäin ja ulkopuolelle loogisen tiedon.

Venuksen täysi vaihe

Täysi vaihe tarkoittaa että Venus on Auringon takana Maasta katsoen ja tekee yhtymäaspektin.

Venuksen ja Auringon kohtaamisista astrologisesti sanotaan, että Venuksen energia estyy silloin hetkeksi. Tänä aikana on mahdollista puhdistua vääränlaisista arvoista ja suhteista.

Tällaisina aikoina on mahdollisuus tehdä omia tulkintoja, mitä tapahtuu kollektiivisesti ja henkilökohtaisesti. Ollaan siis valppaina. 

Venuksen 40 päivän perääntymisjakso

Venus perääntyy n. 40 vrk aina ennen uusiutumistaan ja silloin se on myös muutaman päivän näkymättömissä, mutta palaa näkyviin aamutähtenä. Astrologisesti tämän jakson aikana saamme tilaisuuden arvomaailmamme uudelleenarviointiin. Tämä voi tapahtua monin eri tavoin. 


Seuraava perääntymisvaihe:
Venus aloittaa perääntymisvaiheensa iltataivaalla 22. heinäkuuta 2023 28* Leijonaa. Venus on perääntyvässä vaiheessa 40 päivän ajan ja katoaa iltataivaalta 6. elokuuta 2023 24* Leijonaa ja kohtaa Auringon elokuun 13. päivänä 2023 20* Leijonaa. Uusi sykli alkaa.


Venus ja arvot

Venus astrologisesti ilmentää meidän arvomaailmaamme. Arvot ovat uskomuksia ja käsityksiä itsellemme arvokkaista, hyvinä ja tärkeinä pidetyistä asioista ja keskeinen osa minäkuvaa. Arvot ovat yhteydessä tarpeisiimme ja siihen miten ne tulevat tyydytetyiksi. Omien arvojen tunnistaminen ei aina ole helppoa ja siksi niiden tiedostamiseen olisi hyvä joskus käyttää aikaa tavallista enemmän. 

Arvot tulevat helpommin näkyviksi toiminnan kautta. Jos arvot ovat kovin tiedostamattomina niin toiminta voi aiheuttaa ristiriitaisia tunteita ja voi johtaa helpommin esim. työuupumukseen. Esim. moni voi joutua tekemään työssä arvojensa vastaisia toimia, joka stressaa.

Arvot ovat sekä yksilökeskeisiä että yhteisöllisiä. Niitä omaksutaan varhaiskasvatuksessa, vuorovaikutuksessa kasvuajan läheisten kanssa ja yhteiskunnan välityksellä. Jokainen kuitenkin lopulta valitsee omat arvonsa itse. Moni voi esimerkiksi aikuistuessaan pohtia, ovatko vanhempien ja perheen arvot itselle sopivia. Ja varsinkin teini-iässä voi syntyä isojakin konflikteja kasvattajien kanssa arvoista. Yhteisölliset arvot yhdistävät samanhenkisiä ihmisiä keskenään esim. poliittisten toimintojen parissa tai erilaisisa järjestötoimissa.

Venus ja rakkaus

Kun puhutaan Venuksesta se liitetään rakkauteen ja sitä kautta ihmissuhteisiin. Vedämme puoleemme tietynlaisia kokemuksia ja ihmisiä Venukseen liittyvien ominaisuuksien avulla. Tässäkin on taustalla arvomaailmamme, joka ilmenee kaikessa mitä valitsemme elämäämme. Me valitsemme myös sen ketä rakastamme. Emme ehkä tee sitä aina tietoisesti ja joidenkin mielestä rakkaus on jopa sokea. 

Ehkä kuitenkaan rakkaus ei ole sokea vaan oma mielemme on rakentanut sellaisen arvomaailman joka ei ole yhteydessä sydämen ääneen ja siksi valintammekaan eivät tyydytä meitä.

Tutkimalla omaa arvomaailmaa ja sen perustaa voit ottaa avuksi astrologisen karttasi ja tarkastella Venuksen asemaa ja vaihetta. Voit löytää uusia ulottuvuuksia itsestäsi ja ihmissuhteistasi.