Tervetuloa kuunpolulle

......etsimään kanssani merkityksiä astrologisen kartan Kuulle

ja tutkimaan Kuun symboloimia asioita astrologian valossa.                                          

Voit myös tilata minulta astrologisen tulkinnan.


Kuu symboloi asioita, jotka meissä alkavat kehittyä jo äidin masussa. Äidin reaktiot tapahtumiin vaikuttavat syntyvän lapsen kehitykseen. 

Kuu astrologian valossa kertoo miten yksilön vaistomaiset ja biologiset tarpeet tulevat ilmaistuiksi ja miten niihin vastataan. 

Kuun merkki voi kertoa paljon myös äidistä sekä kaikesta kasvuaikaan liittyvästä jotka osaltaan muokkaavat tunneviestintää. Myöhemmin Kuu symboloimia asioita näkyy myös suhteessamme omaan kotiimme.

Miten Kuun vaikutus ilmenee

Kuun vaikutus näkyy kaikessa toiminnassa, joka nousee alitajuisesta tasostamme. Miten reagoimme olosuhteisiin, tapahtumiin, kanssakulkijoihin. 

Onko meillä tarve suojella tunteitamme, vai olemmeko avoimia, leikkisiä, uteliaita, röyhkeitä, kaikkea sitä voi tarkastella Kuun merkistä ja asemasta muihin kartan tekijöihin.

Kuun vaikutus ilmenee meissä pohjimmiltaan tunteiden ja mielen kautta. Jos on vaikeaa olla kosketuksissa tunteisiinsa tai ei ylipäätään tiedä mitä tunteilla kokeminen tarkoittaa, sitä tärkeämpää on aloittaa oppiminen heti.

Tunteet ja ajatteluprosessit ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Tätä voi olla vaikea hahmottaa jos ei koskaan  herää tiedostamaan mielensä toimintaa. 

Voimme helposti saada itsemme erilaisiin tunnetiloihin pelkästään mielen avulla. Kehittyneet tyypit voivat säädellä helposti esim. sydämen sykettä keskittämällä ajatuksensa. Tämä on kaikille mahdollista harjoituksen avulla.

Elämänkaaremme muodostuu pienistä yksityiskohdista, jotka syntyvät tekemiemme valintojen johdosta. Kuunvaiheet säätelevät tunneilmastoa,  joka vaikuttaa meissä oman reagointikykymme mukaisesti.

Jokainen kuunsykli (uudesta kuusta toiseen) on mahdollisuus tutustua omiin tapoihimme reagoida.

Tätä kaikkea voi tutkia omalta astrokartalta oman syntymä-Kuun asemasta ja seuraamalla kuunvaiheiden kehitystä ja sen tekemiä suhteita omalle kartalle.

Olemalla läsnä ja tietoinen omista tunteistaan ja mielentoiminnoistaan voi tehdä valintoja jotka johdattavat seuraamaan omaa sielun valitsemaa polkua.

Meissä vaikuttaa ja myös valintojamme ohjaa menneisyytemme. Olemme historiamme luomia satelliitteja ja jos emme koskaan kyseenalaista valintojamme ja niiden seurauksia, toistamme vain sokeasti ja ehdollistuneesti yleistä mantraa jonka koemme resonoivan itsessämme.


Kuu - Vaikutus minäkäsitykseen

Minäkäsitys syntyy yksilön havainnoidessa itseään suhteessa muihin. Nämä havainnot muodostuvat yksilön ympäristöstään saamien kokemusten ja niiden tulkinnan kautta. Niihin vaikuttavat vahvistaminen, yksilölle tärkeiden ihmisten arvioinnit sekä yksilön omat arviot käyttäytymisestään. 

Jos ajatellaan että aurinko symboloi tietoista minää niin Kuun avulla havainnolle tulee emotionaalinen sekä ehdollistunut määrite. Näin ollen Kuun merkitys kartan tulkinnassa nousee arvoon arvaamattomaan. Kuun laatu, muiden kartan tekijöiden suhde siihen ja huonesijoitus ja mikä tärkeää kuunvaihe tuovat mielenkiintoista tietoa yksilölle joka haluaa tutkia itseään astrologisin keinoin.


Tunteet ja Kuu

Tunteet......ne tunteet, ihanat, kauheat, ahdistavat, pelottavat, joskus niille ei löydy mitään määrettä, mutta niiden keikuteltavina seikkailemme täällä elämän merillä. 

Voimme oppia vaikuttamaan omaan tunnekäyttäytymiseemme ja siihen miten reagoimme tunteisiimme. Mutta se vaatii sitä että alkaa tunnistamaan tunteiden alkuperää ja erilaisia ehdollistumisia, milloin ja missä olosuhteissa jokin käytös on saanut alkunsa. 

Ilmainen kuunvaihe kartoitus

Käy tilaussivun kautta laittamassa viesti, jossa on syntymätietosi niin saat paluupostina pienen tulkinnan omasta kuunvaiheestasi.


Jos katsot näitä sivuja mobiililaitteella, pääset sivuvalikkoon yläkulman 3 viivaa klikkaamalla tai alla olevasta valikko-painikkeesta.