Vinkkejä tulkintaan

Kuunsyklien tutkiminen

 Parhaiten hyödynnät kuunsyklien kertomusta omassa elämässä suhteuttamalla ne omaan karttaasi.


Laatimalla uudenkuun kartan ajankohdalle kun aurinko ja kuu ovat täsmälleen samassa asteluvussa ja oman paikkakunnan koordinaateilla voit verrata sitä omaan syntymäkarttaasi. 

Vuoden kierroksen  aloittaa  se  uusikuu  joka  syntyy  omassa  aurinkomerkissä.  Siitä  voi  tarkastella tulevan vuoden pääteemat.  Tulevat uudet kuut vuoden aikana kertovat miten aloittamasi asia edistyy. Kuunvaihe  osiosta  voit  katsoa  mitä  kulloiseenkin  vaiheeseen liittyy.   Lyhykäisyydessään   4 osaan jaettuna vaiheet voisi tiivistää näin:  

  • ensimmäisessä neljänneksessä uusi alku kehittyy ja tämä aika voi tuntua hiukan vieraaltakin koska idea on aivankuin siemen mullan alla ja vasta vähitellen tulee tietoisuuteen
  • toisessa neljänneksessä ideaa esitellään muille ja pyritään saamaan sille kannatusta ja tässä vaiheessa voi tulla haastetuksi jos muut eivät hyväksy aloitettasi
  • täydenkuun jälkeisessä neljänneksessä tulisi oma tahto sovittaa muiden vastaavaan ja kyetä luomaan tasapaino kahden ehkä hyvinkin erilaisen osion kesken, tässä voi myös tuntua jännitteitä jos ei helposti kykene kompromisseihin
  • viimeinen neljännes viimeistelee projektin, otetaan mukaan ja jaetaan se mikä on tarpeellista ja lopusta päästetään irti 

Voit myös tilata tulkinnan minulta.