KalatKuu

Kalat on eläinradan viimeinen merkki, ja se on superherkkä suhteessa itseen, muihin ja kaikkeen salattuun ja näkymättömäään. Olet todennäköisesti erittäin vaikutuksille altis, myötätuntoinen, luova, mielikuvituksellinen, romanttinen ja idealistinen elämää kohtaan.

Vaistomaisella tasolla sinulla voi olla luontaisia taipumuksia abstraktille tai intuitiiviselle ajattelulle. Tämä ominaisuus voi olla siunaus tai kirous. Olet taipuvainen aistimaan piilotettuja energioita.  Tunteesi ihmisistä ja tilanteista ovat todennäköisesti välittömiä, tarkkoja ja intensiivisiä. Ymmärtäminen, että tunteesi tarjoavat arvokasta tietoa, mutta joka saattaa johtaa sinut joskus harhaan, on tärkeä kehityspolku Kala-kuulle. Sinun tulisi oppia tunnistamaan intuitiivisen viestin ja emotionaalisen reaktion välinen ero. Toisten energiat ja tunneviestit voivat saada sinut pauloihinsa niin että luulet niitä omiksesi.

Mielikuvituksesi on todennäköisesti erittäin voimakas. Löydät monenlaisia vivahteita monissa elämänkokemuksissa. Olet altis vastaamaan kaikenlaisiin visuaalisiin ja emotionaalisiin ärsykkeisiin, jotka ohjaavat sinua mielikuvituksellisiin maailmohin. Olipa halu paeta omiin unelmiisi tai uppoutua taiteeseen, kaikki mielikuvituksen aktivointiin vaikuttava toiminta antaa sinulle mahdollisuuden kehittyä. Tämä on suuri etu, jos kykenet toimimaan alalla jossa luovuus saa sijaa. Kaikki musiikin, elokuvan, valokuvauksen, tanssin, draaman, runouden tai maalauksen ympärillä voi olla aloja joissa toimiminen vastaa sielusi tarpeisiin.

Intuitiivisuus voi ilmetä myös psyykkisessä toiminnassa. Sinulla on suuri herkkyys aistia näkymätöntä  ja mahdollisia kokemuksia enteellisistä unista tai kenties olet kasvanut ympäristössä, jossa naisia jotka ovat kuuluisia psyykkisistä tai parantavista kyvyistään. Ymmärrys siitä, miten "kuudes aisti" toimii, on luonnollista sinulle ja voit helposti kehittää sitä, jos annat sille aikaa ja arvostat sitä.

Emme ymmärrä täysin intuitiota emmekä kaikkia ulottuvuuksia, jotka ovat olemassa maailmankaikkeudessa. Niinpä sinulla voi olla luonnollinen uteliaisuus hienovaraisista voimista, jotka muokkaavat elämäämme ja joita vaistotaan erityisellä herkkyydellä. Vaistomainen tietoisuus siitä, että on olemassa enemmän kuin konkreettisin aistein koemme, antaa sinulle luontaisen hyväksynnän asioista, joita ei voida heti selittää.

Tähän kuun asemaan liittyy hengellinen etsintä. Sinulla voi olla syvällinen ja henkilökohtainen suhde oman jumalallisen kokemuksen kanssa. Tämä ei tarkoita, että olet uskonnollinen, tai noudattaisit jotain erityistä uskoa. Mutta koet olevasi yhteydessä johonkin suurempaan kuin itse, ja omalla tavallasi pyrit elämään tätä kokemusta. Kuten mainittiin, Kalat ovat merkki suuresta herkkyydestä. Elämääsi ohjaavat tunteet ja tietoisuus ehkä näkymättömästä "kädestä", joka ohjaa kaikkea.

Rakkaus ja suhde voivat olla elämän alue, jossa käydään läpi monia oppitunteja. Kalat ovat hyvin romanttinen merkki. Sinulla voi olla taipumus luovia ihmissuhteisiin tai uusiin kokemuksiin ajattelemalla aina mahdollisimman hyvää toisesta. Toisten asettaminen jalustalle merkitsee myös sitä, että niiden on joskus tultava alas. Silti sinulla on kyky tuntea hyväksyvää rakkautta, jonka avulla voit sulkea pois toisen mahdollisia epäkohtia. Joskus koet suurenmoisen rakkauden, joka tuo sinulle kokemuksen todellisesta liitosta toisen kanssa. Toisinaan myös pettymys ihmissuhteissa kuuluu asiaan vaikka oletkin superjoustava niin sinultakin löytyy rajat lopulta. Rajan löytäminen suhteissa ulkomaailmaan onkin sinun kasvupolkusi. Hyväuskoisuus vastaan universaali rakkaus on teemat joita on hyvä tarkastella aika ajoin. Oppia arvostamaan ja suojaamaan omaa herkkyyttä on Kala-kuulle kullanarvoinen asia.

Monet miehet opetetaan varhaisesta iästä tukahduttamaan tunne-elämänsä, johtaen pelon muotoihin ja itsemääräämisen vaikeuteen myöhemmässä elämässä, jossa voidaan pyrkiä sulkemaan ja kieltämään intuitiivinen puoli.

Kalojen merkki voi altistaa pyrkimykseen paeta, jättää elämän arkipäiväisyys ja antautua unelmiinsa. Siksi saatat huomata, että sinulla on tarve vetäytyä ajoittain elämän vaatimuksista ja ottaa aikaa herkän tunnejärjestelmän lataamiseen. Jos et tunnista, milloin on aika vetäytyä, saatat löytää itsesi uupumuksen vallasta ja kyvyttömänä selviytyä elämän vaatimuksista.

Vetäytyminen voi ilmentyä halusta ottaa aikaa olla yksin, antautua mietiskelyyn joka voi auttaa puhdistumaan ja uudistumaan. Viettää aikaa veden äärellä on erityisen rauhoittavaa. Luontoympäristöt auttavat vapautumaan toisten aiheuttamista tunne- ja psykologisia vaikutuksia sekä käsittelemään kasvun kannalta välttämättömiä kokemuksia.

Vetäytymistarve voi jossain olosuhteissa johtaa pakenemiseen päihdyttävien aineiden avulla ja joka johtaa usein riippuvuuksiin. Näin voi joutua uhrin asemaan, joka myös kuuluu Kalojen teemaan. Silti tässäkin asetelmassa on kyse etsiä helpotusta oman herkkyyden suojelemiseen, keinot vain ovat kyseenalaiset.

Kalojen kasvuajan häiriöt voivat johtaa monenlaisiin toimintatapoihin myöhemmässä elämässä. Vaikka Kalat voi vaikuttaa näennäisesti hauraalta niin hänen voimansa löytyy henkisestä vahvuudesta. Niinpä riipppuvuuden hoitokin yleensä tarvitsee hänen kohdallaan henkisen elementin, usko johonkin itseä suurempaan. 12 askeleen polku voisi olla yksi tie eheytymiseen.

Luontainen herkkyys vaistota näkymätöntä on lahja, mutta sen kanssa eläminen vaatii paljon tilaa ja aikaa ja kykyä olla yksin jotta pystyy erottamaan itsensä muiden energioista ja toisten mahdollisesta hyväksikäytöstä.  


Tunnettuja ihmisiä, joilla Kuu Kaloissa: Mikko Alatalo, Marjatta Tapiola, Sirpa Viljamaa

Kuu Kaloissa
Kuu Kaloissa