Kuunvaihe tulkinta

 Kuunvaiheet edustavat Kuun ja Auringon suhdetta kulloisenakin aikana. Kuunvaihe syntymäkartalla tuo uutta näkökulmaa yksilön tapaan ottaa vastaan olosuhteet ja miten reagoida niihin. 

Tulkinnassa laaditaan kuunvaihekartta, joka määrittyy henkilökohtaisen kuunvaiheen perusteella. Sen avulla voi tarkastella henkilön tapaa toimia aloittaessaan asioita. Kuun ja Auringon sijainti kartalla voivat antaa merkityksellistä tietoa yksilön tavasta ottaa vastaan uusia haasteita. 

Kuunvaiheen tiedostaminen on myös merkittävä apu kun halutaan tarkastella esim. jonkin projektin etenemistä. Jokaisen uudenkuun aikaan laadittu omalla kuunvaiheella ohjelmoitu kartta voi olla mielenkiintoinen seurattava ja antaa omasta käyttäytymisen taustoista uutta tietoa.