VaakaKuu

Kuun Vaa´assa, sinulla on todennäköisesti syvä tarve rauhaan ja harmoniaan elämässäsi. Vaaka on ilmamerkki , joka ohjaa viestintää, tietojen tai ideoiden vaihtoa ja protokollia, joiden ympärille suhde syntyy. Siksi saatat huomata, että sinulla on luontainen tarve muodostaa yhteys ympäröivään maailmaan ja kyky luoda suhteita muiden kanssa. Vaaka on myös johtava merkki, joka korostaa tarvetta toimia. Tämä tasapaino ja harmonia elämässäsi ulottuu henkilökohtaisesta ympäristöstäsi sosiaaliseen elämään ja kaikkiin suhteisiin, joita sinulla on muiden kanssa.

Olet todennäköisesti luonnollinen rauhantekijä, jolla on luontaiset diplomaattiset ja neuvotteluvalmiudet. Olet luultavasti taitava näkemään asioita toisen näkökulmasta, ja olet valmis sekä kuuntelemaan tarpeen mukaan että tarjoamaan objektiivista neuvontaa tarpeen mukaan. Vaistomainen kyky osata toimia toisten kanssa voi tehdä sinusta suositun. Olet todennäköisesti melko sosiaalinen yksilö, joka arvostat kohtuullista, oikeudenmukaista elämäntapaa.

Koska olet todennäköisesti erinomainen neuvottelija, tulet aina toimimaan hyvässä hengessä kaiken kanssa, mikä vaatii yhteistä kenttää. Voit toimia lahjakkaasti juhlien emäntänä/isäntänä, neuvonantajana, promoottorina, mentorina tai myyjänä - mikä vaatii sinua tasapainottamaan mahdollisesti ristiriitaisia esityslistoja. Koska olet hyvin varustettu arvioimaan objektiivisesti kaikkia puolia tilanteesta, olet todennäköisesti erittäin hyvä kommunikomaan muiden kanssa tasapainoisesti, sopusointuisesti ja oikeudenmukaisesti.

Periaatteet ovat sinulle tärkeitä. Sinulla on todennäköisesti vahva oikeudenmukaisuuden taju, ja sinua häiritsee tilanteet, joita pidät epäoikeudenmukaisena. Sinun rauhantekokykyisi saattaa merkitä sitä, että ajaudut usein tilanteisiin, joissa epäoikeudenmukaisuus on ongelma, jossa on ryhdyttävä toimiin oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisten periaatteiden noudattamiseksi. Ristiriita voi ympäröidä sinua, mutta kun puolustat tarvetta olla oikeudenmukainen, näytät toisille, kuinka löytää kompromissi.

Vaakaa hallitsee planeetta Venus, mikä viittaa siihen, että sinulla on luonnollisia kykyjä auttaa muita huolissaan. Olet todennäköisesti viehättävä, älykäs ja diplpmaattinen välittäjä. Parhaimmillasi sinulla on vaistomainen halu tuoda esiin parhaat puolet toisissa, ja se voi lieventää kaikki sosiaalisen tilanteen vaikeudet. Tämä helppous voi avata ovet hyvinkin vaikeisiin sovittelutilanteisiin. Suhteellisena merkkinä Vaaka tarvitsee tietenkin vuorovaikutusta muiden kanssa.

Yhteyden tarve voi kuitenkin osoittautua haastavaksi. Voit toimia tai ajatella sellaisilla tavoilla, jotka eivät aina ole  parhaan etusi mukaisia, vaan tarpeena pitää suhde elossa. Tällöin saatat löytää itsesi tilanteista, jotka häiritsevät tasapainoasi  eivätkä vastaa todellisia tarpeitasi.

Sinulla voi olla taipumus sivuuttaa omat tarpeesi miellyttääksesi ja rauhoittaaksesi toisia ihmisiä , jolloin syntyy tilanne jossa aina taivut muiden tahtoon, peläten paljastaa, mitä todella haluat. Tämä voi johtaa kaikenlaisiin passiivisiin / aggressiivisiin käyttäytymismalleihin, kun yrität optimoida muita ja tehdä mieliksi ilman rehellisyyttä siitä, mikä on todellinen tunnetilasi. Pelko siitä, että olet halveksittava tuodessasi oman mielipiteesi esille, voi olla niin voimakas, että et kykene olemaan rehellinen.

Tämä voi johtaa kaksinkertaiseen vaaraan, että vaikka saavutat todelliset tarpeet, jätät toisille tuntemuksen, että sinulla on jotain piilotettavaa. Tämä voi johtaa kaikenlaisiin tunnehäiriöihin läheisissä suhteissa, kun toiset tuntevat manipuloinnin ja tunnet itsesi syylliseksi. Tärkeintä tässä on, että yrität olla oikeudenmukainen kaikille asianosaisille. Tämä tarkoittaa, että saattaa olla vaikea päättää parhaista toimintatavoista. Sinulla saattaa olla tapana tulla epävarmaksi, kun yrität tehdä asioita sen perusteella, mitä luulet muiden odottavan. Mutta jos muistat keskittyä siihen, mikä on oikein ja oikeudenmukaista, voit sitoutua toimintaan joka on tasapuolisesta kaikille mukana oleville,

Vaaka kuun kanssa syntyneet ovat usein luonnollisia suunnittelijoita. Vaaka säätää kaikenlaisen symmetrian, suhteen ja tasapainon. Olet todennäköisesti esteettinen, sillä sinulla on lahjoja luoda harmonisa ja tasapainoisia ympäristöjä. Jotkut teistä ovat luontaisia muotialan osaajia. Toisilla on vahva koordinointikyky, saaden asiat toimimaan yhdessä parhaalla tavalla.

Toimit paremmin ympäristöissä, jotka ovat rauhallisia, harkittuja. Työtilan tulisi olla selkeä ja häiritsemätön. Kotisi pitäisi kuvastaa yksinkertaista eleganssia ja luonnollista ymmärrystä tyylistä. Jos sinua ympäröivät häiritsevät energiat, tunnetilasi häiriintyy.

Parhaimmillaan Vaaka on objektiivinen, sosiaalisesti suuntautunut merkki. Sinulle tasapaino sosiaalisissa tilanteissa tarkoittaa, että voit helposti liittyä muihin ihmisiin ja löytää kompromissin. Yhteistyön tunne tarkoittaa sitä, että tarvitset toisia elämässäsi, ja tuntuu siltä kuin mikään ei toimisi hyvin sinulle, jos teet sen itse. Tämä tarve ulottuu myös elämän esteettiselle puolelle. Sinulla on luonnollinen kauneuden tunne ja tarvitset ympärillesi harmoniaa.  


Tunnettuja ihmisiä, joilla Kuu Vaa´an merkissä: Mikko Niskanen, Kai Pahlman, Maj-Britt Heljo

Kuu Vaaka
Kuu Vaaka