VesimiesKuu

Kuu ollessa käsitteellisessä ja humanitaarisessa Vesimiehen merkissä olet todennäköisesti erikoislaatuinen ja jokseenkin edistysmielinen yksilö. Sinulla saattaa olla jokin erityislahja , joka jotenkin erottaa sinut muista. Vesimies on ilma-merkki, joten se liittyy ideoihin, käsitteisiin ja viestintään. Se liittyy elämän sosiaaliseen puoleen, joka ohjaa meitä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Vesimies on myös kiinteä merkki, joka antaa keskittymiskykyä, sitkeyttä ja kestävyyttä. Jos yksilöllä on selkeä käsitys asioista, hän ei todennäköisesti helposti muuta sitä.

Kuun vaikutus emotionaalisesti vaikuttaa ilma-merkillä taipumuksena objektiivisuuteen tunne-elämässä. Tämä merkki on ehkä eläinradan epätunteellisin ja siksi olet todennäköisesti tyytyväisempi sanojen ja ideoiden parissa kuin tunteellisissa tai intohimoisissa elämän ulottuvuuksista. Tämä ei tarkoita sitä, ettet ole emotionaalinen vaan että luontaisesti pyrit kokemaan tunteet objektiivisesti ja suhtautumaan asioihin ja ihmisiin järkevästi.

Niinpä saatat pyrkiä tukemaan ja johtamaan toisia tarjoamalla siistit, selkeät ja objektiiviset analyysit ympärilläsi oleville. Sinulla on taito nousta emotionaalisen vastakkainasetelman yläpuolelle ja nähdä koko kuva todellisesta tilanteesta. Saatat olla hyvin arvostettu monien ystävien keskuudessa sosiaalisista taidoistasi ja erityislahjasi ansiosta. Tunnedraamat eivät sinua kiinnosta, saatat jopa tuntea halveksuntaa, kun näet muiden antautuvan henkilökohtaisiin tai dramaattisiin tunnetiloihin.

Haluat mieluummin antaa aikaasi persoonallisille, ryhmä- tai humanitaarisille asioille, jotka pyrkivät kehittämään yhteistä hyvää ja saatat olla mukana kollektiivisten voimien yhteenliittymissä. Vesimies on merkki yhteistyöstä ja verkostoista, ja saatat huomata, että suuri osa arjestasi kuluu olemalla yhteydessä toisiin. Voit panostaa energioita erilaisiin ryhmätoimintoihin, sillä sinulla on luonnollisia kykyjä havaita ihmisten ja ryhmien dynamiikkaa. Tämä voi toisinaan vaikeuttaa läheisiä ihmissuhteita, sillä voit käyttää enemmän energiaa yhteisön etuihin tai ihanteisiin kuin henkilökohtaisiin huolenaiheisiin.

Kykenet keskittymään siihen, mikä on samankaltaista toisissa, pikemmin kuin siihen mikä erottaa heidät toisistaan, ja näin olet mestari muodostamaan ryhmiä. Tämän taipumuksen ansiosta saatat olla luonnollinen verkko-osaaja ja kykenet kehittämään yhteyksiä monien erilaisten elämänalueiden kesken. Sosiaalinen verkostosi on laaja ja todennäköisesti hyödynnät suhteitasi työssäsi.

Kun kuu on Vesimiehessä, saatat myös toimia ulkopuolisena tai yksinäisenä sutena, tarpeena säilyttää kokonaisnäkymä, joka on mahdollista vain ulkoa käsin. Voit usein vaistomaisesti kokea olevasi erilainen ja ulkopuolinen joka voi johtaa taipumukseen vetäytyä emotionaalisista kokemuksista. Usein tässä merkissä syntynyt kokee itsensä erilaiseksi kuin ympäristö, jossa hän kasvaa ja näin ulkopuolisuuden kokemus tuntuu hyvin varhaisessa iässä. Niinpä saatat kokea että omaat niin ainutlaatuisisia ominaisuuksia että muut eivät voi ymmärtää sinua ja tämä voi johtaa eristäytymiseen muista.

Löydät luonnollisen kodin ryhmätilanteissa, ja kykysi olla objektiivinen tarkoittaa, että voit keskittyä ratkaisuihin, jotka eivät ole heidän emotionaalisten reaktioidensa seurauksia. Toiset löytävät sinusta virkistävän kokemuksen, koska kykysi pysyä rauhallisena ja järkevänä voi luoda hyvän ilmapiirin. Visio ja mielikuvitus ovat kollektiivisia pikemminkin kuin henkilökohtaisia, ja voit olla vaistomaisesti tulevaisuuteen suuntautunut.

Jos sinulla on luovia lahjoja, voi omata erittäin epätavanomaisen tavan nähdä maailma. Vesimies on myös merkki, joka liittyy radikaaliin muutokseen, ja saatat huomata, että sinulla on tarve saada kaaos olosuhteisiin, joita pidät pysähtyneinä. Voit helposti provosoida muita, jotta energiat saadaan liikkeelle ja vapaaksi. Vapautustarve voi ilmetä monin tavoin ja olet todennäköisesti parhaiten suhteessa muihin, jotka ymmärtävät tarpeesi saada omaa tilaa. Kuu myös kuvaa, miten koet suhteesi kotiin, saatat joutua liikkumaan paljon, koet tarvetta jatkuvaan muutokseen ja vaihteluun elämän säännöllisiin olosuhteisiin. Todennäköisesti asut mieluummin ilmavissaa paikoissa, joista on hyvä näköala laajalle. Kaupunkiasunto, tai talo korkealla kukkulalla voi antaa sinulle perspektiiviä jota etsit.

Parhaimmillaan Vesimies on tasa-arvoinen ja vapautta rakastava merkki. Sinulla on todennäköisesti synnynäinen tarve luoda tilaa ja tasa-arvoa omassa ja muussa elämässä. Sinun objektiivisuutesi luo pohjan yhteydenpidollesi muiden ihmisten kanssa, koska kykenet näkemään ihmisten todelliset puolet ilman emotionaalisia pelejä. Vaikka joskus tunnet itsesi ulkopuoliseksi, elämä tuntuu soljuvan, kun löydät oman samanhenkisen ryhmän.


Tunnettuja ihmisiä, joilla Kuu Vesimiehessä: Eeva-Liisa Manner, Keijo Rosberg, Rauli "Badding" Somerjoki

Kuu Vesimiehessä
Kuu Vesimiehessä